El poder de la música en el desenvolupament emocional i cognitiu del nen

05/01/2014

En l'actualitat, hi ha molts estudis dedicats a provar la influència que la música exerceix sobre les persones; estudis que van des del terreny conductiu al desenvolupament físic o psicològic. Centrant-nos en la infància, podem afirmar que la música és fonamental per obtenir respostes positives en els nens. D'aquí la importància de la música en totes les fases del desenvolupament infantil.

L'oïda és un sentit que es desenvolupa ràpidament, quan el nen encara es troba a l'úter matern. En el cinquè mes d'embaràs, l'oïda del nadó, que estructuralment és comparable a la d'un adult, ja està immersa en un món sonor format pels sons del batec del cor de la mare, moviments intrauterins, veus, música, etc.

La música és emoció, «el moviment i impuls» de l'ésser humà. Les emocions ens posicionen en el nostre entorn i són els pilars bàsics sobre els quals forgem la nostra personalitat. Les emocions i la música comparteixen la mateixa regió del cervell; ambdues es troben situades en el còrtex prefrontal, per la qual cosa la música és capaç de provocar tota mena de sentiments.

La música indueix tot tipus d'estats emocionals i sempre s'ha utilitzat, juntament amb altres estímuls (com el cinema, per exemple), per crear un estat anímic que ajudi a aconseguir un fi. També ens podem remuntar a les tradicions més antigues i comprovar que, ja aleshores, s'utilitzaven seqüències rítmiques repetitives per induir estats determinats en diversos ritus i cerimònies.

En la societat actual, estem acostumats a que ens bombardegin constantment amb estímuls de tota mena, la majoria dirigits a aconseguir beneficis, com és el cas de la publicitat. La major part d'aquests estímuls no tenen en compte el nostre bé ni benefici i, per això, es torna prioritari dirigir tots els esforços possibles a salvaguardar la nostra intimitat i llibertat de decisió, fent encara més èmfasi quan el públic objectiu és l'infantil.

La relació amb els sentiments no és l'únic element que marca la importància de la música que escolta el públic infantil. De la mateixa manera, també és fonamental el desenvolupament mental que es produeix en escoltar estructures harmòniques complexes o simplement «diferents», una activitat que augmenta la capacitat intel•lectual de l'oient, incrementa el desenvolupament de la creativitat i, per tant, afavoreix l'aprenentatge i el sentit crític. 

Hem de tenir en compte que, per norma, pràcticament tota la música que consumeixen els nens és música amb lletra i, en la majoria dels casos, es tracta de la mateixa música que es produeix per al públic adolescent o adult, amb temàtiques i patrons musicals molt allunyats de les necessitats infantils. Hem de ser conscients que els nens van assimilant aquesta música sense ser plenament conscients del que escolten.

Són molts els beneficis que es poden obtenir d'escoltar música: relaxar o estimular, millorar la psicomotricitat, desenvolupar aptituds cognitives, augmentar la capacitat de concentració i la memòria, etc. Avui en dia, queda demostrat que la música és de vital importància, fins i tot, en el món de la medicina, amb resultats molt positius. Per tot això, volem recordar que la música és una eina fonamental per a pares i educadors en general, ja que és el millor vehicle per transmetre qualsevol tipus d'aprenentatge de forma lúdica.

Aquest article ha estat escrit per Esmuki, una iniciativa creada per oferir continguts divertits basats en valors i en el desenvolupament de la intel•ligència emocional i el pensament creatiu. El nom Esmuki dóna sentit a la idea d'estimular a través de la música, amb l'objectiu d'ajudar a descobrir l'essència de la persona.

 

                                           

«La vida sin música sería un error» Friedrich Nietzsche


Referències bibliogràfiques:

Esmuki [accés: 11 de juny de 2013]. 

Cómo nos transforma la música. Muy Interesante, 2004 [accés: 11 de juny de 2013]. 

La música favorita podría aliviar la ansiedad de los pacientes de la UCI. MedlinePlus, 2013 [accés: 11 de juny de 2013].