Quan la relació amb el menjar canvia: Trastorns de la conducta alimentària en l'adolescència

Quan la relació amb el menjar canvia: Trastorns de la conducta alimentària en l'adolescència
04/07/2022

Els trastorns de la conducta alimentària o TCA  pertanyen als desordres mentals i es caracteritzen per una conducta alterada devant de la ingesta d'aliments i pensaments erronis en relació a la dieta, el pes i la figura corporal. On aquests pensaments i conductes alterades poden comportar greus problemes físics i del funcionament psicològic i social de la persona.

En els TCA es veuen involucrades diferents variables: genètiques, psicològiques, biològiques i socioculturals, afectant en la seva majoria a la població femenina adolescent i adults joves. Els més coneguts són l'anorèxia nerviosa, la bulímia nerviosa i el trastorn per afartament.

Cal destacar que els TCA són malalties greus però que amb l'acompanyament indicat remeten en un percentatge molt elevat. Per a això és necessària la detecció de manera precoç i el tractament multidisciplinari i psicoterapèutic especialitzat. Una de les peculiaritats d'aquesta tipologia de trastorns és la falta de consciència de la malaltia, i en conseqüència, la falta de motivació per a recuperar-se. Per aquest motiu el tractament dels TCA és llarg i complex, jugant la família un paper crucial durant el procés de recuperació.

El doctor Eduard Serrano, coordinador de l'Unitat de Trastorns de la Conducta Alimentària de l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona, ens explica l'origen dels principals TCA, la seva evolució en les últimes dècades així com els principals símptomes d'alarma a tenir en compte, factors de protecció i que en poden fer les famílies.