Parentalitat positiva: què és i com practicar-la? Estratègies per a la criança en positiu de nens, nenes i adolescents

webinar parentalidad positiva
05/04/2023

La manera com ens relacionem i comuniquem amb els nostres fills és clau per a establir una relació positiva i influir en el seu desenvolupament.

Com a pares, mares o cuidadors pensem com serà la relació amb els nostres fills, com els educarem, quins valors els volem transmetre… però hi ha tanta informació a la nostra disposició que és complicat poder saber quin és el model de criança més adequat.

La parentalitat positiva se centra en fomentar el desenvolupament saludable i positiu dels nostres fills i filles, a través de la creació d'un entorn segur. On prevalgui l'afecte, empatia i el respecte mutu.

Però ens sorgeixen un milió de dubtes: Ho estic fent bé? Quins beneficis té la parentalitat positiva? Haig d'elogiar tot el que fa? Quines estratègies puc utilitzar? Què passa si estic saturat/da i no puc més? El meu fill és adolescent i em desafia contínuament, què faig?.

En definitiva, la criança positiva se centra en les necessitats dels nens i nenes, promovent el seu desenvolupament saludable i positiu a través de la comunicació efectiva, l'empatia i el respecte mutu. Com a pare, mare o cuidador t'animem a explorar més sobre aquest model de criança i a considerar com pots aplicar-lo en la teva llar.

La psiquiatra Marta Pardo Gallego, especialitzada en població infantil i adolescent, certificada en Disciplina Positiva i líder de: Programes Alternatius a l'Hospitalització, de l'Àrea de Salut Mental de l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona, ens dona les claus i respon tots els dubtes sobre com podem adequar-nos a les necessitats de criança dels nostres fills basades en el model de parentalitat positiva.