Com es manifesta l'epilèpsia en nens? I quin és el seu pronòstic?

Dr. Jaume Campistol, neuropediatre de l'Hospital Sant Joan de Déu
30/04/2014

L'epilèpsia és un patiment crònic que afecta tant a nens com a adults. De fet,el 75% de les epilèpsies debuten en l'edat infantil abans dels 15 anys. 

Sol aparèixer bruscament i pot manifestar-se de moltes formes diferents, des d'un canvi sobtat de conducta, pèrdua de consciència, moviments anormals d'extremitats o per un estat de somnolència sense causa aparent entre altres formes. 

L'important és identificar la causa perquè el facultatiu pugui valorar la millor opció terapèutica per a cada cas. Cal recordar que el 70% dels pacients sol respondre bé al tractament amb medicaments i al cap d'uns anys fins i tot se li pot retirar la medicació. 

El Dr Jaume Campistol, neuropediatre de l'Hospital Sant Joan de Déu, ens explica com es manifesta l'epilèpsia, què la causa i quines opcions terapèutiques existeixen actualment.