Què és el bullying? Claus per identificar casos d'assetjament escolar

Dr. Sabel Gabaldón, Cap de Secció de psiquiatria de l'Hospital Sant Joan de Déu
02/02/2018

El bullying, o assetjament escolar, és qualsevol forma de maltractament psicològic, verbal o físic produït entre escolars de forma reiterada al llarg d'un temps determinat tant a l'aula, com a través de les xarxes socials, amb el nom específic de ciberbullying o ciberassetjament. 

Hi ha diverses formes d'assetjament escolar, ja sigui mitjançant maltractament físic, emocional o social, intimidatori o fins i tot el menyspreu es pot considerar com una forma d'assetjament escolar. 

El Dr Sabel Gabaldón, Cap de Secció de Psiquiatria de l'Hospital Sant Joan de Déu ens explica què és el bullying i com pares i docents poden identificar casos d'assetjament escolar.