Salut

 • Fecha de publicación:
  28/06/2022
  Fuente:
  Faros Sant Joan de Déu

  La tos és el principal mecanisme de defensa per eliminar de la via aèria la mucositat i altres substàncies. Cada dia, de mitjana, un nen pot realitzar entre 10 i 30 episodis de tos i la seva absència podria portar a situacions de risc per la manca de capacitat de defensa. 

 • Fecha de publicación:
  25/06/2022
  Fuente:
  FAROS Sant Joan de Déu

  La varicel·la és una malaltia molt contagiosa de distribució mundial. Les epidèmies anuals tenen lloc durant l'hivern i el principi de la primavera.

 • Fecha de publicación:
  13/06/2022
  Fuente:
  Faros Sant Joan de Déu

  Un estudi realitzat en nens i nenes de sis països europeus analitza els possibles efectes de l'exposició prenatal als bisfenols, sobre la salut respiratòria dels infants. 

 • Fecha de publicación:
  13/06/2022
  Fuente:
  FAROS Sant Joan de Déu

  La pandèmia ha afectat la salut mental del 45% de la població infantil espanyola.

 • Fecha de publicación:
  09/06/2022
  Fuente:
  FAROS Sant Joan de Déu

  Per a les famílies els problemes de conducta dels seus fills suposen un impacte negatiu i la desestabilització de la dinàmica familiar. Els pares no saben com actuar o quines estratègies són adequades davant els comportaments dels seus fills i els crea frustració i ressentiment a la família. Però tots aquests comportaments; són normals per a la seva edat o hi ha alguna cosa més?