ViQuiz, una app per fomentar hàbits saludables

ViQuiz
31/03/2015

ViQuiz és una app especialment pensada per fomentar hàbits saludables entre els més joves a través de la gamificació.

S'entén per gamificació (gamification en l'àmbit anglosaxó) l'ús de mecàniques de joc en entorns i aplicacions no lúdiques amb la finalitat de potenciar la motivació, la concentració, l'esforç, la fidelització i altres valors positius comuns a tots els jocs.

Es tracta d'una nova i poderosa estratègia per influir i motivar grups de persones.

 

L'aplicació ViQUIZ ha estat finançada per FECYT, la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia - Ministeri d'Economia i Competitivitat, el principal objectiu de la qual és actuar com a mitjà d'impuls i divulgació de la ciència i la innovació a Espanya. L'app pretén estimular l'aprenentatge de bons hàbits i l'actitud proactiva en el desenvolupament personal i educatiu.

ViQuiz està orientada a joves d'entre 14 i 20 anys i es construeix com un joc tipus "trivial" amb preguntes i respostes organitzades en diferents dinàmiques i sobre diferents temes relacionats amb la salut i la vida social:

  • "Apassiona't": en aquesta secció es poden trobar preguntes sobre sexualitat, malalties de transmissió sexual, mètodes anticonceptius, sentiments...
  • "En companyia": relacions personals i familiars, amistat, mascotes, assetjament escolar.
  • "Què prens": alimentació, al·lèrgies i intoleràncies, alcohol, tabac i altres drogues.
  • "En forma": activitat física, pràctiques esportives, lesions.
  • "Reseteja": preguntes que tracten de fomentar una actitud proactiva i emprenedora, tipus d'intel·ligències, tecnologia, xarxes socials...
  • "Be happy": oci i temps lliure, viatges, tendències.

ViQuiz permet que en cada partida competeixin tres jugadors en línia, que han de contestar les mateixes preguntes amb un temps màxim de resposta. Els jugadors també poden enfrontar-se als reptes en solitari o per equips, que poden ser creats pels propis joves o per institucions escolars per participar en lligues o gimcanes.

En funció dels encerts podran obtenir diferents trofeus i recompenses. A més, al final de cada partida l'app genera una píndola informativa a manera de 'sabies que "per completar l'aprenentatge amb curiositats i anècdotes vinculades a estudis científics o investigacions desenvolupades en el camp de coneixement d'aquesta categoria

ViQuiz està disponible per a descarregar-se de forma gratuïta a Google Play per a smartphones amb sistema operatiu Android.