Sherlock: El mayordomo – Descobreix el Sherlock que portes dins

Sherlock: El mayordomo
22/07/2021
 • Fabricant: GDM Games
 • Categoria: Joc de regles. Estratègia
 • Edat recomanada: +10
 • Nº jugadors: de 1 a 8 participants
 • Temps de joc: 60’

Capacitats que potencia:

 • Activitat cooperativa
 • Atenció
 • Observació
 • Expressió verbal
 • Memòria
 • Pensament crític
 • Raonament

Ben Simons torna a ser notícia! i, en aquest joc no és perquè ha heretat una fortuna, sinó que el seu majordom ha mort. La investigació que s’ha posat en marxa ens deixa entreveure que la mort del majordom ha estat un suïcidi tot i que el seu mode de viure sembla contradir aquesta hipòtesi. L’objectiu està clar: entre totes les persones participants hem d’aconseguir descobrir que li ha passat al majordom d’en Ben Simons.

Sherlock: El mayordomo és un joc de cartes amb una dinàmica senzilla. Es composa de 31 cartes (1 inicial, una de preparació i 29 de pistes possibles), un manual d’instruccions, un qüestionari final i les solucions. 

Per fer-ho, iniciarem la partida llegint la història del manual d’instruccions o bé escoltant-la a través del sistema QR que tenim disponible. Un cop llegida la història, col·locarem la carta marcada amb un número 1 al mig de la taula i barrejarem la resta per repartir-les entre les persones jugadores. (Si juguem de 2 a 6 persones repartirem 3 cartes a cadascú, si som més de 6 en repartirem 2 per persona, i en el cas de jugar en solitari n’agafarem 6). 

Per torns, la persona escull una carta de la seva mà i ha de decidir si comparteix la informació o bé la descarta. Amb la primera opció, es llegeix la carta en veu alta i es col·loca al centre de la taula com una pista revelada; Amb la segona opció, la persona col·loca la carta boca avall, creant una columna de cartes no rellevants. Durant la partida és important descartar aquelles cartes que no considerem importants pel cas, ja que al final de la partida, si no ho hem fet, aquestes cartes ens resten punts. Un cop acabat el torn, robem una carta del mall. 

Durant els torns, podem anar compartint el misteri, les hipòtesis i fins i tot, les possibles solucions, però no serà fins al final, quan ja hem acabat de revelar o descartar pistes que haurem de posar a prova el nostre Sherlock interior. Per finalitzar, agafem el qüestionari de 10 preguntes que ens ajudarà a resoldre el cas o pel contrari, ens crearà més dubtes, doncs potser hem descartat alguna carta amb informació transcendent. Caldrà llavors posar en marxa la memòria per intentar recompondre el cas i endevinar que li ha passat al majordom.  Un cop estiguem segurs de la nostre resposta, és el moment de llegir les solucions. ¿Haurem descobert que li ha passat al Majordom?

Per saber-ne més

Sherlock: El mayordomo forma part de la sèrie Q System de GDM. Dins d’aquesta sèrie podem trobar fins a 14 jocs que comparteixen la mateixa mecànica, i que ens conviden a viure un univers de casos sense resoldre a l’estil d’en Sherlock. 

Aquests jocs són d’una sola partida, per tant, es fan ideals per compartir, deixar o regalar al nostre entorn. 

Valors educatius i de salut

Les solucions del joc arriben a ser una mica enrevessades, obligant-nos a pensar, a prendre atenció als detalls i posar ordre o seqüència a tot el que ha succeït. Les coses no són el que semblen!

Durant la partida cada participant imagina una hipòtesi fruit del seu punt de vista i la seva capacitat de deducció. Llavors serà molt important saber-la comunicar a la resta amb arguments sòlids per construir entre totes una hipòtesi comuna. Aquí, la cooperació, la capacitat d’escolta i la comunicació guanyen molta importància. Totes les veus són importants, ja que com més mirades hi hagi del cas més possible serà arribar a descobrir la veritat.

Joc recomanat per:

Marinva - Joc i Educació