• El portal de la salut per a les famílies
 • L'Observatori de la salut de la infància i l'adolescència
 • Més de 1000 consells de salut per als teus fills
 • La guia de la salut i el benestar per als teus fills

Mengem pels ulls: consells perquè el menjar saludable sigui més atractiu visualment

Com presentar un plat de menjar saludable per a nens i nenes
11/07/2018
Quantes vegades hem sentit aquesta frase "mengem per la vista"? I és que la vista és un dels cinc sentits que més ens influeix a l'hora de menjar. Per això en aquest article revelem diferents òptiques a través de les quals la vista té un paper fonamental en el nostre comportament alimentari.

Des de petits: la imitació

La influència de la família i de les altres persones responsables de l'alimentació dels nens és transcendental: des del tipus i quantitat d'aliments que s'ofereixen, l'actitud i les relacions entorn al menjar, passant pels consells o recomanacions que donen els adults i, sobretot, a partir del model o exemple que s'ofereix.
 
En aquest sentit, diferents estudis han observat el gran paper dels pares en la conducta alimentària dels seus fills. Els nens aprenen copiant/imitant gestos, accions i comportaments de les persones que tenen al seu voltant, i intenten fer el que veuen a través de la seva retina. La família exerceix un fort domini en l'evolució social dels infants en l'àmbit de l'alimentació. És a dir, les pautes de comportament dels pares al voltant de l'alimentació seran l'exemple del que després els nens aprenguin i, per tant, intentin executar en major o menor mesura (Farrow, 2012). Per això hem de tenir-ho en compte! I donar bon exemple als nostres fills.

El nostre entorn

No només la família influeix en l'elecció del que mengen els nens, també hi ha altres factors ambientals. La mida dels paquets, la forma del plat, la lluminositat, l'entorn de socialització i la varietat alimentària són només alguns dels factors ambientals que influeixen en un major consum de menjar sense que en siguem conscients.
 
Aquests factors ambientals poden jugar un paper a favor o en contra nostre. Per exemple, amagar de la vista dels nens aquells aliments de consum ocasional (snacks, dolços, brioixeria industrial...) i posar a la vista aquells aliments diaris, com la fruita, seria una bona estratègia d'aplicar a les llars per incrementar el consum d'aliments nutritius i sobretot evitar el consum d'aliments superflus.
 
Tal com indica el professor Brian Wansink, del Food & Brand Lab de la Cornell University, a The first thing you see you are more likely to eat: el primer que veus és més probable que sigui consumit.
 
La primera cosa que vegis, suposadament te la vas a menjar
 
Els supermercats, en la seva mesura, juguen amb el factor ambiental com a estratègia de màrqueting, de manera que tendirem a veure i, per tant, a comprar aquells productes que estiguin més a la vista, encara que no siguin els més convenients per a la nostra dieta. Per aquest motiu hem de ser conscients de quin paper juguen (a favor o en contra) els inputs ambientals que rebem (Wansink, 2004).
 
En aquest sentit el packaging s'ha convertit en una nova, però intrigant, àrea d'investigació per buscar la manera com presentar els aliments perquè siguin acceptats pels nens. Per exemple, Wansink i els seus col·legues van trobar que afegir adhesius a les illes dels personatges de dibuixos animats populars augmentava la seva elecció a la cafeteria de l'escola (Wansink, Just, & Payne, 2012).
 
En altres estudis, també s'ha duplicat amb èxit la ingesta de vegetals en els nens que eren baixos consumidors de vegetals, envasant-los en recipients atractius per als nens que incloïen incentius com adhesius o petites joguines. Tot i que aquests mètodes poden no ser sostenibles a llarg termini, podrien ser útils perquè els pares facin servir en algunes circumstàncies, especialment per intentar combatre la neofòbia a certs aliments com podrien ser les verdures. Per això, l'embalatge creatiu o presentació dels aliments és una àrea relativament nova d'investigació que podria ajudar a promoure la seva repetida exposició per augmentar la seva acceptació (Keller, 2014). No obstant això, no hem de recórrer a aquestes fórmules de manera habitual, només en casos concrets o ocasions singulars, ja que es podria arribar a exercir l'efecte contrari.
 

Recomanacions per menjar, amb vista!

 1. Dóna bon exemple: si els teus fills veuen que gaudeixes menjant de tot probablement ells també ho facin.
 2. Procura tenir a la vista aquells aliments de consum diari.
 3. Procura no tenir a la vista aquells aliments superflus i de consum ocasional.
 4. Planifica els teus menjars i fes la llista de la compra, t'ajudarà a cenyir-te a allò que realment necessites sense que els factors ambientals del supermercat et puguin influir massa.
 5. Aneu a comprar en família i sense gana.
 6. Procura que els teus plats siguin atractius tenint en compte la variació de colors i textures en els menús. Com més vistosos, més atractius.
Enllaços recomanats:
 • Farrow, C. (2012). Do parental feeding practices moderate the relationships between impulsivity and eating in children? Eat Behav, 13(2):150-3.
 • Keller, K. (2014). The use of repeated exposure and associative conditioning to increase vegetable acceptance in children: explaining the variability across studies. J Acad Nutr Diet, 114(8):1169-73.
 • Wansink, B. (2004). Environmental factors that increase the food intake and consumption volume of unknowing consumers. Annu Rev Nutr, 24:455-79.
 • Wansink, B., Just, D., & Payne, C. (2012). Can branding improve school lunches? Arch Pediatr Adolesc Med, 166(10):967-8.

Article elaborat per: 
Fundació Alicia

Comparteix