Emocionari. Digues el que sents

Portada del llibre: Emocionari. Digues el que sents
18/03/2016

L'Emocionari. Digues el que sents, de Palabras Aladasés una mena de diccionari de les emocions que, a més, aporta una nova manera de comunicar-se amb els infants. Els ajuda a prendre consciència d’allò que senten, a posar-hi nom i a identificar-ho, i a normalitzar els sentiments tot aprenent a conèixer-se i a entendre’s.

  • Títol: Emocionari. Digues el que sents
  • Autor: Cristina Núñez Pereira i Rafael R. Valcárcel
  • Il·lustracions: Diferents autors
  • Gènere: pedagogia emocional 
  • Edició: Palabras Aladas
  • Edat: a partir de 6 anys
  • Temàtica: diccionari d’emocions, educació emocional, intel•ligència emocional 

Si bé és cert que l’educació emocional està de moda, és important tenir en compte que no és cap tendència passatgera sinó que ha arribat per quedar-s’hi entre nosaltres. Tradicionalment, l’educació en les emocions ha estat quelcom ignorat en el sistema educatiu, també en el sí de la majoria de famílies. No s’hi assignava valor a aquest aprenentatge i, fins i tot, se’l menystenia.

Actualment, la comunitat científica, ara ja lluny de posicions inflexibles respecte el domini hegemònic de la raó, abraça l’aprenentatge de la gestió emocional i l’entén com un pilar fonamental en la formació integral de l’ésser humà.

En aquest sentit, recomanem l’Emocionari perquè és un recurs pedagògic excel·lent. Perquè dóna veu a les emocions i als sentiments dels infants. Perquè explica 42 emocions de manera directa i adaptada al llenguatge dels nens. I ho aconsegueix deixant espai al diàleg entre una i altra emoció, ja que s’hi presenten filades.

De l’explicació de la tendresa en una pàgina saltem a l’explicació de l’amor en la següent, i després a l’odi -l’emoció contrària-, i, tot seguit, a la ira. Així, es van filant les definicions de manera que n’aprenem l’evolució, i les diferències i els matisos.

Les il·lustracions del llibre complementen les definicions. Són el recurs visual que es vincula amb la finalitat pedagògica del llibre a través de l’itinerari que l’editorial Palabras Aladas proposa a pares i educadors, a la seva web, www.palabrasaladas.com.

L’Emocionari. Digues el que sents és una eina fantàstica que podem llegir atzarosament, triant una emoció qualsevol i endinsar-nos-hi. Parlar-ne i compartir-la infants i adults, aportant-hi les experiències i anècdotes viscudes.

Perquè no hi ha res més tranquil·litzador per a un nen que saber que allò estrany i imprecís que sent també ho senten els pares, que l’acompanyen en el viatge del coneixement i l’aprenentatge emocional.  

Llibre recomanat per:

Sandra Gómez Rey. Contes de Mantega