Dislèxia: un enfocament teorico-pràctic. Tots estem implicats

Portada del llibre "Dislexia: un enfoque teórico-práctico. Todos estamos implicados".
18/06/2015

Els nens dislèxics tenen la mateixa capacitat que qualsevol altre nen per aprendre, el que canvia en ells és la forma d'accedir als coneixements. Per tant, l'objectiu principal de docents i especialistes hauria de ser afavorir mètodes més adequats per accedir a aquests coneixements.

El primer pas per ajudar i tractar a aquests nens és la detecció. Cada vegada més, les investigacions donen suport a un tractament precoç com a factor de bon pronòstic. Per a això, és indispensable sensibilitzar la comunitat (sobretot a pares i educadors) perquè siguin capaços de detectar una dificultat com més aviat possible i derivar-la a l'especialista. D'aquí la necessitat de llibres divulgatius, com el que aquí presentem, que pretenen fer arribar el coneixement dels experts a tots aquells interessats en aquest camp, sempre d'una manera plana i entenedora.

Aquest llibre pretén ser un manual àgil per a pares i educadors. Busquem conscienciar, donar a conèixer la problemàtica i les possibles solucions per optimitzar al màxim la qualitat de vida dels nens dislèxics. Per a això, és essencial entendre què és, per què es produeix i com es maneja la dislèxia. En els propers capítols esperem resoldre aquestes preguntes i tantes altres. El nostre objectiu no és convèncer, sinó donar la màxima informació possible de forma vàlida i rigorosa.

El llibre ha estat coordinat i realitzat per Anna López Sala, neuropsicòloga de la Unitat de Trastorns de l'Aprenentatge Escolar (UTAE) del servei de Neurologia de l'Institut Pediatric de l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona.

L'Anna és també coautora del 4t Quadern FAROS "L'aprenentatge en la infància i l'adolescència. Claus per evitar el fracàs escolar".

Índex del llibre:

  • Capítol I. Visió històrica: la lectura.
  • Capítol II. Evolució i definició.
  • Capítol III. Model integrador.
  • Capítol IV. Detecció i diagnòstic de la dislèxia.
  • Capítol V. Comorbiditats de la dislèxia.
  • Capítol VI. Intervenció.