App primers auxilis, una app per conèixer les tècniques bàsiques de primers auxilis d'una manera fàcil i senzilla

App Primeros Auxilios
10/01/2014

L'aplicació Primers Auxilis Fàcils proporciona, d'una manera clara i senzilla, coneixements bàsics i pautes concretes per aplicar mesures de primers auxilis en cas d'urgència abans de l'arribada dels serveis mèdics especialitzats. El coneixement dels protocols d'actuació permet saber com reaccionar en situacions d'emergència i sempre és un bon moment per aprendre'n.

L'app té una interfície didàctica i amable. La seva usabilitat és molt adequada perquè els adults comparteixin una experiència educativa amb els nens, i es duguin a terme tasques de psicoeducació en context familiar o escolar.

En aquests moments presenta 5 casos (i s'espera que se n'incorporin més en un futur): Recuperar la consciència-Lipotímia, Maniobra d'Heimlich-Ennuegament, Massatge Cardíac-parada cardiorespiratòria, PAS-emergència mèdica i RCP-Reanimació Lactant.

Els 5 escenaris es desenvolupen seguint una seqüència dinàmica i interactiva de manera que l'usuari ha de realitzar moviments sobre la pantalla o el mateix dispositiu per continuar amb la visualització del cas seleccionat. Descriu de forma organitzada, "què fer" i "ull! què no fer" per aclarir dubtes.
  • Categoria: Medicina familiar
  • Organització: Primers Auxilis Fàcils
  • Desenvolupador: © Joaquín Martínez Pérez – 2013/ Grupo Girasol
  • Dispositius: Disponible a Apple Store y Google Play.
  • Edat: adults i nens a partir de 8 anys
  • Preu: 1,99€
  • Idiomes: castellà i anglès
App Primeros Auxilios App Primeros Auxilios

Objectius i possibilitats:

  • És una app interactiva i amb un disseny universal per ser visualitzada per persones de totes les edats, fet que afavoreix el seu ús didàctic.
  • Principalment visual i amb suport escrit, ideal per a usuaris no-verbals o amb dificultats de comunicació.

Suggeriment de l'expert:

App recomanada per: 
María Diez Juan, psicòloga de l'Hospital Sant Joan de Déu i membre de l'Institute MIND de Califòrnia.