Les al·lèrgies alimentàries en la infància

Les al·lèrgies alimentàries en la infància
30/11/2011

El nombre de casos d'al·lèrgies provocades per un o diversos aliments augmenten, sobretot, entre la població infantil dels països desenvolupats. Aquest llibre recopila tota la informació necessària sobre les al·lèrgies causades per aliments tan importants en el creixement com ara la llet, els ous, els cereals, les fruites… i proporciona les pautes correctes per prevenir possibles crisis. És també una bona eina per detectar al·lèrgies en els nens sense diagnosticar.
Visita FNAC