aemps CIMA, una app per consultar informació sobre medicaments

App aemps CIMA
24/02/2014

Aquesta aplicació inclou tots els medicaments autoritzats a Espanya i la seva finalitat és proporcionar informació de cada un d'ells. Aquesta app és molt útil per a pares i professors i també per professionals sanitaris.

Amb més de 15.000 medicaments i al voltant de 1.600 principis actius, aquesta aplicació, desenvolupada per l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS), facilita famílies i professionals l'accés ràpid i precís a informació sobre medicines d'ús comú, prospecte i indicacions específiques sobre medicaments d'ús oficial a Espanya. 

De cada medicament s'inclouen dades relacionades amb la seva fitxa tècnica, indicacions, posologia, precaucions i contraindicacions. D'altra banda, amb caràcter més professional, és possible accedir a informació sobre les propietats farmacodinàmiques/cinètiques dels fàrmacs.

Per als pares i professionals de l'àmbit escolar l'aplicació serà útil per consultar el prospecte disponible en format pdf, i per als professionals sanitaris el poder accedir a una descripció clínica detallada. 

L'app presenta una interfície sòbria i senzilla sense elements gràfics ni auditius pel que presenta una accessibilitat limitada. Tanmateix, la seva usabilitat és adequada i disposa de cerca predictiva en el camp de "Medicament".
App AEMPSCIMA App AEMPSCIMA

Objectius i possibilitats:

  • Per a famílies: permet als pares conèixer de forma ràpida, precisa i fiable les característiques i ús dels medicaments, sobretot quan es perden prospectes o estan clares les condicions d'administració. 
  • Per a professionals: és una font clínica eficaç per consultar les propietats dels fàrmacs i accedir a informació de qualitat sobre principis actius i/o noms comercials.

Suggeriment de l'expert:


App recomanaada per: 
María Diez Juan, psicòloga de l'Hospital Sant Joan de Déu i membre de l'Institute MIND de California.