Primer any

 • Fecha de publicación:
  23/12/2022
  Fuente:
  FAROS Sant Joan de Déu

  El cribratge metabòlic neonatal consisteix en una anàlisi de sang que es realitza a tots els nounats per a la detecció precoç de malalties hereditàries del metabolisme. Tot i que no és obligatòria, és altament recomanable realitzar-la. Coneix per a quines malalties es realitza i quin és el procediment.

 • Fecha de publicación:
  23/12/2022
  Fuente:
  FAROS Sant Joan de Déu

  La puntuació d'Apgar es porta a terme a la sala d'enllumenament immediatament després del naixement del nadó. Serveix per avaluar el seu estat físic i per determinar qualsevol necessitat immediata de cures mèdiques o de tractaments d'emergència. En què consisteix?

 • Fecha de publicación:
  23/12/2022
  Fuente:
  FAROS Sant Joan de Déu

  El programa de detecció precoç de la hipoacúsia en nounats és una estratègia de prevenció i promoció de la salut, destinada a identificar aquells nadons amb sordesa congènita.

 • Fecha de publicación:
  10/11/2022
  Fuente:
  KidsHealth

  Quan un nadó neix més de tres setmanes abans de la data prevista del part, es considera que és un nadó prematur. Els nadons prematurs no han crescut ni s'han desenvolupat tant com s'haurien d'haver desenvolupat abans de néixer. Per aquest motiu, han de rebre atencions especials.

 • Fecha de publicación:
  25/06/2022
  Fuente:
  FAROS Sant Joan de Déu

  La varicel·la és una malaltia molt contagiosa de distribució mundial. Les epidèmies anuals tenen lloc durant l'hivern i el principi de la primavera.