• El portal de la salut per a les famílies
 • L'Observatori de la salut de la infància i l'adolescència
 • Més de 1000 consells de salut per als teus fills
 • La guia de la salut i el benestar per als teus fills

Política de privacitat

Clàusules

 1. DADES D'IDENTIFICACIÓ DEL RESPONSABLE DEL LLOC WEB
 2. DRET D'INFORMACIÓ I CONSENTIMENT DE L'USUARI
 3. DRETS D'ACCÉS, RECTIFICACIÓ, OPOSICIÓ I CANCEL•LACIÓ DELS USUARIS
 4. SEGURETAT
 5. COMPORTAMENTS OFENSIUS O INADEQUATS
 6. INFORMACIÓ DE *COOKIES I TÈCNIQUES DE "SPAMMING"
 7. ADRECIS IP
 8. MODIFICACIÓ DE LA PRESENT POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

1.Dades d'identificació del responsable del lloc web

 • Denominació social: Hospital Sant Joan de Déu
 • Nom Comercial: Hospital Sant Joan de Déu
 • Domicili Social: Passeig Sant Joan de Déu, 2 - 08950 Esplugues de Llobregat
 • CIF: R5800645C
 • Telèfon: +34 93 253 21 00
 • Fax: +34 93 203 39 59
 • Correu electrònic: faros@hsjdbcn.org 

Nom de domini: url del lloc web 

D'ara endavant, “HSJD".

2. Dret d'informació i consentiment de l'usuari

Si vostè facilita les seves dades personals, el tractament se sotmetrà a les previsions de la Llei Orgànica de protecció de dades (LOPD).

L’HSJD només tracta les dades personals dels usuaris que resultin adequats, pertinents i no excessius per al compliment de la finalitat per atendre-les correctament, a l'efecte del que es disposa en el principi de qualitat (article 4 de la LOPD).

Els titulars de les dades tenen a tot moment el dret d'accedir al fitxer, podent exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes recollits en la legislació de protecció de dades.

L’HSJD garanteix que ha adoptat les mesures oportunes de seguretat en les seves instal•lacions, sistemes i fitxers. Així mateix, garanteix la confidencialitat de les dades personals, encara que revelarà i podrà cedir a les autoritats públiques competents les dades personals i qualsevol altra informació que estigui en el seu poder o sigui accessible a través dels seus sistemes i sigui requerida de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables al cas.

Les seves dades no seran cedides a tercers ni s'utilitzaran per a cap altra finalitat diferent a l'establerta en aquest avís, tret que una llei estableixi el contrari.

L'usuari es fa responsable de la veracitat de les dades personals que faciliti i de la comunicació de qualsevol alteració de les mateixes.

Totes les dades sol·licitades a través del lloc web són obligatòries, ja que són necessàries per a la prestació d'un servei òptim a l'usuari. En cas que no siguin facilitats totes les dades, l’HSJD no garanteix que la informació i serveis facilitats siguin completament ajustats a les seves necessitats.

L'usuari garanteix que les dades personals facilitades a l’HSJD són veritables i es fa responsable de comunicar a aquest qualsevol modificació dels mateixos.

3. Drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació dels usuaris

L’HSJD garanteix en tot cas a l'usuari l'exercici dels drets d'accés, rectificació, cancel·lació, informació i oposició, en els termes disposats en la legislació vigent. Per això, de conformitat amb el que disposa la LOPD podrà exercir els seus drets enviant una sol·licitud expressa, juntament amb una còpia del seu DNI, o document equivalent a:

Correu electrònic: faros@hsjdbcn.org 

Fax: +34 93 203 39 59 

Correu postal: Passeig Sant Joan de *Déu, 2. 08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona).

4. Seguretat

L’HSJD manté els nivells de seguretat de protecció de les seves dades conforme a l'article 9 de la LOPD i el seu Reglament de Desenvolupament, i ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que l'usuari faciliti a través del lloc web, sense perjudici d'informar que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

L’HSJD es compromet a complir amb el deure de secret i confidencialitat respecte les dades contingudes d'acord amb la legislació aplicable, així com a conferir un tractament segur.

5. Comportaments ofensius o inadequats

En el cas que l'usuari publiqui continguts inadequats o inacceptables en el lloc web, o realitzés qualsevol conducta disruptiva, l’HSJD podrà utilitzar el seu correu electrònic per avisar de la seva conducta o utilitzar la seva informació personal per finalitzar aquest comportament.

Així mateix, en cas que l’HSJD consideri raonablement que un usuari infringeix o pugui infringir la legislació espanyola aplicable,  l’HSJD pot utilitzar la seva informació personal per informar a les autoritats competents.

6. Informació de cookies

Què és una cookie:

Una cookie és un arxiu que es descarrega en el seu ordinador en accedir a determinades pàgines web. Les cookies permeten a una pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d'un usuari o del seu equip i, depenent de la informació que continguin i de la forma en què utilitzi el seu equip, es poden utilitzar per reconèixer l'usuari.

L’HSJD informa a l'usuari l'ús mitjançant la navegació del seu web de les següents cookies:

Nom de la cookie Domini de la cookie Expira Ús de la cookie
 __atuvc faros.hsjdbcn.org Permanente Funcional
__utma faros.hsjdbcn.org Permanente Funcional
__utmz faros.hsjdbcn.org Permanente Funcional
__utmb faros.hsjdbcn.org Sesión Funcional
__utmc faros.hsjdbcn.org Permanente Terceros
GEUP youtube.com Permanente Terceros
PREF youtube.com Sesión Funcional
has_js faros.hsjdbcn.org Sesión Funcional
loc addthis.com Permanente Terceros
uid addthis.com Permanente Terceros
xtc addthis.com Permanente Terceros

A més, aquesta pàgina web fa servir l'eina de remàrrqueting de Google Adwords. Aquesta eina permet publicar a les cerques de Google i a la Xarxa de contingut de Google anuncis basats en visites anteriors d'usuaris a la nostra pàgina web. Per fer-ho, algunes de les pàgines del nostre lloc web inclouen un codi o etiqueta de remàrqueting que configuren les cookies per determinar el tipus d'anunci que es mostrarà a l'usuari. Les llistes de remàrqueting s'emmagatzemen en una base de dades als servidors de Google, on s'hi emmagatzemen tots els ID de cookies associats a cada llista o categoria d'interès. En relació amb les cookies de remàrqueting, l'usuari pot deshabilitar l'ús de cookies de Google, visitant la pàgina d'inhabilitació de publicitat de Google.

Com a garantia complementària a la informació proporcionada anteriorment. L'usuari pot en qualsevol moment revocar el funcionament de les cookies d'aquest lloc web mitjançant la configuració del navegador:

 

7. Adreces IP

Els servidors del lloc web podran detectar de manera automàtica l'adreça IP i el nom de domini utilitzats per l'usuari. Una adreça IP és un nombre assignat automàticament a un ordinador quan aquest es connecta a Internet. Tota aquesta informació és registrada en un fitxer d'activitat del servidor degudament inscrit que permet el posterior processament de les dades amb la finalitat d'obtenir mesures únicament estadístiques que permetin conèixer el nombre d'impressions de pàgines, el nombre de visites realitzades als serveis web, l'ordre de visites, el punt d'accés, i qualsevol altra activitat legítima.

Respecte a qualsevol tipus de dubte o controvèrsia relativa a la nostra política de protecció de dades personals es pot posar en contacte amb nosaltres dirigint-se a la nostra adreça de correu electrònic: faros@hsjdbcn.org

8. Modificació de la present política de protecció de dades

L’HSJD es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a futures novetats legislatives o jurisprudencials així com a pràctiques de la indústria, informant prèviament als usuaris dels canvis que es produeixin.

Data de la darrera actualització: 26/05/2015

Comparteix