• El portal de la salut per a les famílies
  • L'Observatori de la salut de la infància i l'adolescència
  • Més de 1000 consells de salut per als teus fills
  • La guia de la salut i el benestar per als teus fills

Notícies

Consum d'alcohol durant l'embaràs i els seus resultats en la salut mental en la infantesa: un estudi longitudinal basat en la població

Consum d'alcohol durant l'embaràs i els seus resultats en la salut mental en la infantesa: un estudi longitudinal basat en la població

30/03/2009

Els patrons de consum d'alcohol durant l'embaràs, com són els episodis de "beguda de gresca" (binge drinking), poden ser tan importants com el consum habitual a l'hora de conferir riscos de problemes d'aprenentatge i de salut mental durant la infantesa del nou fill. Tanmateix, pot ser difícil distingir el risc resultant dels nivells episòdics o regulars de beguda. Aquest estudi investiga si les pautes de consum d'alcohol estan independentment associades amb resultats cognitius i amb la salut mental dels nens, si hi ha diferències de gènere quant al risc i si els episodis ocasionals d'alts nivells de consum d'alcohol porten qualsevol risc malgrat no tenir consum regular diari durant l'embaràs.

Les morts pediàtriques per trauma són causades predominantment per lesions severes del cap durant la primavera i l'estiu

Les morts pediàtriques per trauma són causades predominantment per lesions severes del cap durant la primavera i l'estiu

29/03/2009

El trauma és la causa de mort més prevalent en els joves. Endinsar-se en l'estudi de les causes i moments del trauma fatal tant pediàtric com dels adolescents, és important per planificar les mesures d'atenció al trauma i de prevenció. L'objectiu dels investigadors d'aquest estudi realitzat a Noruega ha estat analitzar les causes, la severitat, el mecanisme i els aspectes estacionals relacionats amb el trauma pediàtric fatal.

Informe mundial sobre prevenció de lesions en els nens

Informe mundial sobre prevenció de lesions en els nens

23/02/2009

Cada dia més de 2.000 nens i adolescents moren com a conseqüència d'alguna lesió que es podria haver evitat. Aquest informe conjunt de l'OMS/UNICEF revisa la situació actual de les cinc causes més importants de les lesions no intencionades: accidents de trànsit, ofegament per immersió, cremades, caigudes i enverinament. Per a cadascuna es descriu la seva dimensió, les seves característiques i extensió. Desenvolupa amb especial detall una revisió sistemàtica de les intervencions preventives que s'han posat en marxa al món per als 5 tipus de lesions infantils. Per a cada cas s'han formulat recomanacions concretes dirigides a la prevenció efectiva. L'informe tanca amb un capítol de conclusions que concreta 11 missatges generals i recomanacions específiques.

Presència de les actuals prioritats de salut infantil i adolescent als llibres de text escolars

Presència de les actuals prioritats de salut infantil i adolescent als llibres de text escolars

22/02/2009

CONTEXT I OBJECTIUS: L'Oficina Regional per a Europa de l'Organització Mundial de la Salut (WHO/EU), la Unió Europea (EU), el Ministeri de Sanitat i Consum i la Societat Espanyola de Salut Pública i Administració Sanitària (SESPAS) han definit que la salut de nens i adolescents és un tema prioritari de salut pública per a les institucions sanitàries. Per això l'educació per a la salut és un objectiu de primer ordre als documents normatius que regulen el currículum escolar en totes les etapes. El llibre ocupa un lloc preferent en l'ensenyament, i per això fa necessari, per a aquest estudi, analitzar el seu paper en la promoció de la salut. El treball s'ha plantejat un doble objectiu: (1) identificar quins temes de salut infantil i adolescent són prioritaris per a les autoritats sanitàries i (2) analitzar com s'adeqüen els continguts sobre salut dels texts escolars en aquestes prioritats.

Reforçar el cas: beure alcohol durant l’embaràs s'associa amb un risc més elevat de trastorn de conducta

Reforçar el cas: beure alcohol durant l’embaràs s'associa amb un risc més elevat de trastorn de conducta

22/02/2009

OBJECTIU: L’objectiu principal és examinar la relació que hi pot haver entre beure alcohol durant l'embaràs i els símptomes de desordre de conducta en l'adolescència dels nascuts d'aquests embarassos. A més, també es vol examinar com aquesta associació pot estar determinada per altres factors com el temps que tant el pare com la mare han abusat/depès de l'alcohol i de les drogues, desordres antisocials, etc. Pocs estudis anteriors han examinat la contribució d'aquests diagnòstics en ambdós pares.

Violència i adolescència. Perspectives des d'un servei d'urgències

Violència i adolescència. Perspectives des d'un servei d'urgències

15/01/2009

Es va realitzar un estudi retrospectiu dels informes d'urgència dels adolescents que van ser visitats durant l'any 2006 per haver estat agredits i en els quals es va emetre un informe per lesions. La finalitat de l’informe era donar a conèixer l'epidemiologia d'aquest problema i la seva difusió entre els professionals implicats en el seu maneig, per tal de promoure la creació de protocols i accions coordinades que puguin minimitzar el seu impacte entre els adolescents en particular i en la societat en general.

El rol del suport parental, les actituds cap a l'escola i l'autoestima en la violència escolar en adolescents

El rol del suport parental, les actituds cap a l'escola i l'autoestima en la violència escolar en adolescents

10/12/2008

En aquest article s'analitza la influència conjunta de variables familiars -suport del pare-mare i l’autoestima familiar i escolar- respecte a la conducta violenta presentada per adolescents. En aquest estudi, van participar-hi 1.086 adolescents provinents de la Comunitat Valenciana, que van completar una bateria de qüestionaris amb l'objectiu d'avaluar la relació entre aquestes variables. Es va portar a terme mitjançant l'anàlisi estadística dels instruments i avaluant les correlacions amb l'anàlisi de Pearson entre variables.
Els autors suggereixen que l'actitud de l'adolescent cap a l'escola i l'autoestima escolar de l'adolescent intervenen en la implicació del subjecte en una conducta violenta a l'escola. Encara que els resultats han de ser interpretats amb cautela, s'apunta la rellevància del suport del pare i de la mare com a factors protectors de l'aparició de determinades conductes violentes en l'adolescent.

Trastorn per dèficit d'atenció-hiperactivitat: estat de la qüestió i futures línies de recerca

Trastorn per dèficit d'atenció-hiperactivitat: estat de la qüestió i futures línies de recerca

10/12/2008

Els símptomes del trastorn per dèficit d'atenció-hiperactivitat (TDAH) generen grans problemes en el desenvolupament de la persona. Així mateix, limita el seu funcionament cognitiu, emocional i social que afecta l'individu, la seva família i la xarxa social. Aquesta revisió actual de la literatura presenta un compendi dels últims estudis científics en relació amb el (TDAH). Card i Servera posen de manifest les nombroses controvèrsies quant a la prevalença d'aquest trastorn i que recentment s'ha estimat en un 17%. L'etiologia és igualment debatuda, però la literatura científica suggereix un origen poligènic multifactorial. Els autors incideixen en el debat sobre la vaguetat definitòria del TDAH, que pot resultar estigmatizant i imprecís. L'eficàcia dels tractaments amb psicofàrmacs, així com la teràpia conductual i la combinació d'ambdós enfocaments, ha suggerit resultats dubtosos, la qual cosa contribueix a la necessitat de la investigació constant en aquesta àrea. Segons els autors, és necessària una reinterpretació de les dades existents així com la realització d'estudis longitudinals que contribueixin a generar un major coneixement en aquesta àrea.

Estudi de casos. Avaluació de l'impacte en la salut en nens exposats al fum del tabac

Estudi de casos. Avaluació de l'impacte en la salut en nens exposats al fum del tabac

14/10/2008

Aquest article, dut a terme principalment per l'OMS (Organització Mundial de la Salut), exposa el risc que suposa el fum del tabac per a la salut dels nens. ENHIS-2 (Environment and Health Information System) presenta en aquest article un estudi realitzat a 18 països europeus en el qual s'avalua l'impacte sanitari d'ETS (Environmental Tobacco Smoke) en nens asmàtics i en nens amb Síndrome de la mort sobtada del lactant.

Els nens que maltracten altres nens als 8 anys d’edat presenten un risc més elevat de cometre delictes durant l’adolescència

Els nens que maltracten altres nens als 8 anys d’edat presenten un risc més elevat de cometre delictes durant l’adolescència

21/07/2008

L’assetjament escolar és un problema creixent. Les seves conseqüències són múltiples: des de problemes psicològics i/o de salut fins a problemàtiques de tipus social (com ara la criminalitat amb l’arribada a l’edat adulta). Aquest article introdueix les conclusions d’un estudi, realitzat entre 6.017 nens d’ambdós sexes, amb l’objectiu d’analitzar l’associació entre l’assetjament escolar i la criminalitat durant l’adolescència. La recerca conclou que l’associació entre l’assetjament escolar (tant per part de nens que tenen problemes psiquiàtrics associats, com per part dels qui no en tenen) i la criminalitat durant l’adolescència és real, molt especialment entre la població escolar masculina.

Pages

Comparteix

Subscribe to Notícies