• El portal de la salut per a les famílies
  • L'Observatori de la salut de la infància i l'adolescència
  • Més de 1000 consells de salut per als teus fills
  • La guia de la salut i el benestar per als teus fills

Notícies

Presència de les actuals prioritats de salut infantil i adolescent als llibres de text escolars

Presència de les actuals prioritats de salut infantil i adolescent als llibres de text escolars

22/02/2009

CONTEXT I OBJECTIUS: L'Oficina Regional per a Europa de l'Organització Mundial de la Salut (WHO/EU), la Unió Europea (EU), el Ministeri de Sanitat i Consum i la Societat Espanyola de Salut Pública i Administració Sanitària (SESPAS) han definit que la salut de nens i adolescents és un tema prioritari de salut pública per a les institucions sanitàries. Per això l'educació per a la salut és un objectiu de primer ordre als documents normatius que regulen el currículum escolar en totes les etapes. El llibre ocupa un lloc preferent en l'ensenyament, i per això fa necessari, per a aquest estudi, analitzar el seu paper en la promoció de la salut. El treball s'ha plantejat un doble objectiu: (1) identificar quins temes de salut infantil i adolescent són prioritaris per a les autoritats sanitàries i (2) analitzar com s'adeqüen els continguts sobre salut dels texts escolars en aquestes prioritats.

Reforçar el cas: beure alcohol durant l’embaràs s'associa amb un risc més elevat de trastorn de conducta

Reforçar el cas: beure alcohol durant l’embaràs s'associa amb un risc més elevat de trastorn de conducta

22/02/2009

OBJECTIU: L’objectiu principal és examinar la relació que hi pot haver entre beure alcohol durant l'embaràs i els símptomes de desordre de conducta en l'adolescència dels nascuts d'aquests embarassos. A més, també es vol examinar com aquesta associació pot estar determinada per altres factors com el temps que tant el pare com la mare han abusat/depès de l'alcohol i de les drogues, desordres antisocials, etc. Pocs estudis anteriors han examinat la contribució d'aquests diagnòstics en ambdós pares.

Violència i adolescència. Perspectives des d'un servei d'urgències

Violència i adolescència. Perspectives des d'un servei d'urgències

15/01/2009

Es va realitzar un estudi retrospectiu dels informes d'urgència dels adolescents que van ser visitats durant l'any 2006 per haver estat agredits i en els quals es va emetre un informe per lesions. La finalitat de l’informe era donar a conèixer l'epidemiologia d'aquest problema i la seva difusió entre els professionals implicats en el seu maneig, per tal de promoure la creació de protocols i accions coordinades que puguin minimitzar el seu impacte entre els adolescents en particular i en la societat en general.

El rol del suport parental, les actituds cap a l'escola i l'autoestima en la violència escolar en adolescents

El rol del suport parental, les actituds cap a l'escola i l'autoestima en la violència escolar en adolescents

10/12/2008

En aquest article s'analitza la influència conjunta de variables familiars -suport del pare-mare i l’autoestima familiar i escolar- respecte a la conducta violenta presentada per adolescents. En aquest estudi, van participar-hi 1.086 adolescents provinents de la Comunitat Valenciana, que van completar una bateria de qüestionaris amb l'objectiu d'avaluar la relació entre aquestes variables. Es va portar a terme mitjançant l'anàlisi estadística dels instruments i avaluant les correlacions amb l'anàlisi de Pearson entre variables.
Els autors suggereixen que l'actitud de l'adolescent cap a l'escola i l'autoestima escolar de l'adolescent intervenen en la implicació del subjecte en una conducta violenta a l'escola. Encara que els resultats han de ser interpretats amb cautela, s'apunta la rellevància del suport del pare i de la mare com a factors protectors de l'aparició de determinades conductes violentes en l'adolescent.

Trastorn per dèficit d'atenció-hiperactivitat: estat de la qüestió i futures línies de recerca

Trastorn per dèficit d'atenció-hiperactivitat: estat de la qüestió i futures línies de recerca

10/12/2008

Els símptomes del trastorn per dèficit d'atenció-hiperactivitat (TDAH) generen grans problemes en el desenvolupament de la persona. Així mateix, limita el seu funcionament cognitiu, emocional i social que afecta l'individu, la seva família i la xarxa social. Aquesta revisió actual de la literatura presenta un compendi dels últims estudis científics en relació amb el (TDAH). Card i Servera posen de manifest les nombroses controvèrsies quant a la prevalença d'aquest trastorn i que recentment s'ha estimat en un 17%. L'etiologia és igualment debatuda, però la literatura científica suggereix un origen poligènic multifactorial. Els autors incideixen en el debat sobre la vaguetat definitòria del TDAH, que pot resultar estigmatizant i imprecís. L'eficàcia dels tractaments amb psicofàrmacs, així com la teràpia conductual i la combinació d'ambdós enfocaments, ha suggerit resultats dubtosos, la qual cosa contribueix a la necessitat de la investigació constant en aquesta àrea. Segons els autors, és necessària una reinterpretació de les dades existents així com la realització d'estudis longitudinals que contribueixin a generar un major coneixement en aquesta àrea.

Estudi de casos. Avaluació de l'impacte en la salut en nens exposats al fum del tabac

Estudi de casos. Avaluació de l'impacte en la salut en nens exposats al fum del tabac

14/10/2008

Aquest article, dut a terme principalment per l'OMS (Organització Mundial de la Salut), exposa el risc que suposa el fum del tabac per a la salut dels nens. ENHIS-2 (Environment and Health Information System) presenta en aquest article un estudi realitzat a 18 països europeus en el qual s'avalua l'impacte sanitari d'ETS (Environmental Tobacco Smoke) en nens asmàtics i en nens amb Síndrome de la mort sobtada del lactant.

Els nens que maltracten altres nens als 8 anys d’edat presenten un risc més elevat de cometre delictes durant l’adolescència

Els nens que maltracten altres nens als 8 anys d’edat presenten un risc més elevat de cometre delictes durant l’adolescència

21/07/2008

L’assetjament escolar és un problema creixent. Les seves conseqüències són múltiples: des de problemes psicològics i/o de salut fins a problemàtiques de tipus social (com ara la criminalitat amb l’arribada a l’edat adulta). Aquest article introdueix les conclusions d’un estudi, realitzat entre 6.017 nens d’ambdós sexes, amb l’objectiu d’analitzar l’associació entre l’assetjament escolar i la criminalitat durant l’adolescència. La recerca conclou que l’associació entre l’assetjament escolar (tant per part de nens que tenen problemes psiquiàtrics associats, com per part dels qui no en tenen) i la criminalitat durant l’adolescència és real, molt especialment entre la població escolar masculina.

Avaluació preliminar del programa ''Confident Kids'', Una part de l’''Exploring Together Program''

Avaluació preliminar del programa ''Confident Kids'', Una part de l’''Exploring Together Program''

02/07/2008

El programa Confident Kids, que es du a terme actualment entre els escolars australians, té com a objectiu reduir els problemes emocionals i de comportament dels nens de les escoles de primària. Durant 10 setmanes, els escolars es reuneixen un cop per setmana i, d’acord amb els resultats que presenta aquest article, Confident Kids està essent un èxit. L’avaluació, realitzada mitjançant una mostra de mestres i de pares de nens que estan seguint el programa, mostra millores significatives per part dels nens, especialment a l’hora d’externalitzar i verbalitzar els seus problemes emocionals. Els mestres, per exemple, manifesten que els nens que participen al programa milloren el seu comportament a l’escola.

Efectes  cognitius i conductuals del metilfenidat d’alliberament prolongat en el tractament de nens amb trastorn per dèficit d’atenció i per hiperactivitat

Efectes cognitius i conductuals del metilfenidat d’alliberament prolongat en el tractament de nens amb trastorn per dèficit d’atenció i per hiperactivitat

05/05/2008

L'article presenta els resultats d'un assaig clínic realitzat per avaluar l'eficàcia i comparar la farmacodinàmica d'una nova fórmula de metilfeneidato d'alliberament prolongat (MPH MLR) amb una altra d'alliberament immediat (ANAR MPH) en pacients diagnosticats amb dèficit d'atenció i hiperactivitat. L'ús de MLR MPH en única dosi diària suggereix millores equivalents a nivell conductual i cognitiu, i la durada dels esmentats efectes es prolonguen tant com en el cas d'aquells que reben ANAR MPH a dues preses diàries.

Impacte agut de l'administració tres vegades al dia del metilfenidat d'alliberament immediat en nens amb trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat

Impacte agut de l'administració tres vegades al dia del metilfenidat d'alliberament immediat en nens amb trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat

28/04/2008

Valoració de l'impacte de la utilització de Ritalin tres vegades al dia en la qualitat i en la quantitat del son de nens de nou diagnosticats amb Trastorn per Dèficit d'Atenció i Hiperactivitat(TDAH). Avaluació d'un total de n=21 nens rigorosament diagnosticats amb TDAH, en els quals es van realitzar múltiples mesurades (actigrafíes, "diari de son" i diversos qüestionaris) durant una setmana en l'avaluació inicial i posteriorment durant un assaig clínic aleatori de tres setmanes de durada.
Encara que la medicació usada va ser efectiva en reduir la simptomatologia del TDAH, les anàlisis de les actigrafies així com els "diaris de son" van trobar canvis significatius tant a nivell estadístic com a clínic (còmput d'hores de son i de temps de latència per a l'inici del son) comparat amb aquells nens que no van rebre el fàrmac. Els qüestionaris usats no van identificar canvis en el son. Malgrat la robustesa dels resultats es recomana el monitoratge constant, tant per part de facultatius com dels pares, d'aquells nens diagnosticats amb TDAH que estiguin sent tractats amb medicació estimulant.

Pages

Comparteix

Subscribe to Notícies