Violència i adolescència. Perspectives des d'un servei d'urgències

Violència i adolescència. Perspectives des d'un servei d'urgències
Fecha: 
15/01/2009

Es va realitzar un estudi retrospectiu dels informes d'urgència dels adolescents que van ser visitats durant l'any 2006 per haver estat agredits i en els quals es va emetre un informe per lesions. La finalitat de l’informe era donar a conèixer l'epidemiologia d'aquest problema i la seva difusió entre els professionals implicats en el seu maneig, per tal de promoure la creació de protocols i accions coordinades que puguin minimitzar el seu impacte entre els adolescents en particular i en la societat en general.
Resum analític

Context

Els autors es plantegen l’estudi moguts pel fet constatable que la violència i les seves conseqüències són una de les principals causes de morbimortalitat en els adolescents. És important destacar que a efectes de l’estudi es va considerar adolescent tot pacient que en el moment de la visita tenia una edat compresa entre 12 i 18 anys.

Els episodis de violència entre adolescents es produeixen, entre altres factors, per les característiques pròpies d’aquesta etapa de la vida (por de la passivitat, grans tensions internes, dèficit del llenguatge verbal) i per l’existència de determinats factors externs com poden ser: el fracàs escolar, el dèficit en la formació ètica i moral, les crisis familiars, el fàcil accés a substàncies d’abús o a armes, etc., la qual cosa genera en els adolescents la possibilitat de veure en la violència una sortida fàcil per afrontar els seus problemes.

L’article insisteix en la necessitat que els serveis d’urgències comparteixin amb els serveis d’atenció primària, els treballadors socials, les administracions públiques i les escoles, la creació d’estratègies d’intervenció que puguin impactar en el futur de nens i adolescents.
 
Objectius

L’objectiu és conèixer les característiques dels adolescents víctimes d’agressions ateses al seu servei d’urgències.

Metodologia

Es tracta d’un estudi descriptiu observacional. A través de la base de dades de l’hospital es van seleccionar els informes del servei d’urgències d’adolescents que es van acompanyar d’un informe de lesions per agressió durant l’any 2006.

De cada informe es van extreure les següents dades: edat, sexe, dia i hora de la visita, motiu de la consulta, ús i tipus d’arma utilitzada, troballes en l’exploració física, proves complementàries, destí després de donar l’alta i existència de valoració pel treball social.

Totes les dades es van emmagatzemar i es van analitzar en una base de dades del sistema estadístic SPSS 14.0.

Resultats

L’any 2006 es van emetre 137 comunicats de lesions per consultes relacionades amb agressions. D’aquests comunicats, 105 (78,4%) van correspondre a adolescents. L’edat mitjana era de 15,9 anys. Un total de 77 pacients (73,3%) eren nois.

El 58,1% del total de les consultes es van realitzar en dies festius i més de la meitat de les visites (55,2%) es van produir durant la nit i primeres hores de la matinada. Es va observar que, en els dies festius, un 60,7% dels pacients hi va anar entre les 20 i les 4 h i, durant els dies feiners, la distribució va ser més homogènia al llarg de la tarda i nit-matinada.

Quant al motiu de la consulta va ser produït per les conseqüències d’una baralla (46,7%), d’una agressió sense baralla (41,9%), d’un maltractament físic (6,7%) i d’un abús sexual (4,8%). Els pacients van relatar agressions relacionades amb l’ús de la força física, amb l’ús d’instruments no tallants i amb el d’armes blanques. De tota manera, l’ús de la força física és el de més alt percentatge, amb un 85,1%.

Les contusions van ser les lesions més comunes en un molt elevat percentatge (93,3%), seguides de les ferides obertes i les fractures.

Hi va haver 7 adolescents que van requerir ingrés hospitalari (6,7%) i 6 (5,7%) valoració per treball social.

Conclusions

La violència és una causa de consulta en els serveis d’urgències. La seva incidència no és gens menyspreable.
Es fa necessària una aposta per l’educació per a la resolució de conflictes durant la infància, amb la qual potser es milloraria aquesta situació de violència, ja que proporciona a l’adolescent les eines necessàries per controlar els seus impulsos i oferir una sortida pacífica als seus problemes.

A part dels danys ocasionats a les víctimes, la violència en l’adolescència implica uns costos sanitaris que cal tenir en compte perquè, possiblement, es podrien reduir amb una major inversió en prevenció.

La violència és un problema important en la societat, les víctimes del qual també són nens i adolescents. Els serveis d’urgències ocupen una aposició privilegiada; per això, és important compartir amb els serveis d’atenció primària, les escoles, les administracions públiques, etc., la creació d’estratègies d’intervenció que puguin exercir un impacte en el futur de la capa de població que formen nens i adolescents.

Cal promoure la creació de protocols i accions coordinades que puguin minimitzar l’impacte de la violència entre els adolescents i, per tant, en la societat.


Referencia bibliográfica:

Sainz del a Maza, V. Trenchs [et. al.]. Violencia y adolescencia. Perspectivas desde un servicio de urgencias. Anales de Pediatría. 2008 [27-11-2008]; 69 (2): 106-9. Disponible a: http://www.mja.com.au/public/issues/188_06_170308/oco11037_fm.html

Etapa: