Es tripliquen els casos de nens amb malalties inflamatòries intestinals

Es tripliquen els casos de nens amb malalties inflamatòries intestinals
Fecha: 
11/04/2013

Els nens diagnosticats amb malalties inflamatòries augmenten considerablement. Aquests trastorns provoquen dolor abdominal, diarrea, hemorràgies al recte i pèrdua de pes. Requereixen tractament farmacològic de per vida.
La secció de gastroenterologia, hepatologia i nutrició pediàtrica de l’Hospital Sant Joan de Déu ha coordinat el primer estudi sobre la incidència de les malalties inflamatòries intestinals en la població pediàtrica . El treball ha estat realitzat en el marc de la Societat Espanyola de gastroenterologia, hepatologia i nutrició pediàtrica i hi han participat centres de tota Espanya. Els autors de l’estudi han analitzat els 2.107 casos de malalties inflamatòries intestinals diagnosticats a infants entre els anys 1996 i 2009 a 78 hospitals d’Espanya.

Els resultats mostren que el nombre d’infants diagnosticats d’una malaltia inflamatòria ha passat de 80 casos anuals al 1996 a 227 l’any 2009. Aquestes malalties es diagnostiquen a una edat mitjana de 12 anys i es donen més en nens -el 56,4% dels casos- que en nenes.

La malaltia de Crohn és la malaltia inflamatòria intestinal més prevalent en els infants i, també, la que ha experimentat un major increment en els darrers anys. Dels 2.107 nens diagnosticats de malalties inflamatòries intestinals, el 55% pateixen la malaltia de Crohn (1.165) i el 37% colitis ulcerosa (788). Seguint aquesta línia, la incidència de la malaltia de Crohn ha passat de 0,53 casos per 100.000 infants menors de 18 anys al 1996 a 1,7 l’any 2009, i en el cas de la colitis ulcerosa, els casos s’han incrementat de 0,39 a 0,88.

Les malalties inflamatòries intestinals són causades per una inflamació crònica a l’intestí que provoca, entre altres símptomes, dolors abdominals, diarrea, rectorràgia i pèrdua de pes. Els infants que les pateixen requereixen de controls mèdics periòdics, ingressen a l’hospital amb certa freqüència i han de rebre un tractament farmacològic de per vida.

L’any 2010, l’Hospital Sant Joan de Déu va crear la primera unitat de l’Estat que ofereix una atenció integral als infants amb malalties inflamatòries intestinals . Els professionals que hi treballen pretenen oferir una atenció que va més enllà de la vessant purament mèdica i que també inclou aspectes nutricionals, psicològics, socials i familiars. Ofereixen, als pacients i a la família, una atenció continuada, un seguiment de l’evolució de la malaltia, i la formació necessària perquè siguin capaços d’identificar els primers símptomes d’un brot i, d’aquesta manera, posin en marxa les mesures necessàries per controlar-lo el més aviat possible.

Referència bibliogràfica:
Un estudi coordinat per l’Hospital Sant Joan de Déu revela que el nombre d’infants amb malalties inflamatòries intestinals s’ha triplicat a Espanya. Hospital Sant Joan de Déu , 2013 [accés: 11 d’abril de 2013]. Disponible a: http://www.hsjdbcn.org/...