Sant Joan de Déu participa en la nova Guia per a les Famílies de Persones Afectades per un Trastorn de Conducta Alimentària (TCA) de la Generalitat de Catalunya

Portada de la guía
Fecha: 
25/02/2020

Un total de 16 experts i professionals de la salut han participat en l'elaboració de la nova Guia per a les Famílies de Persones Afectades per Trastorns de la Conducta Alimentària (TCA), presentada per l'Agència Catalana de Consum (ACC) i la Taula de Diàleg per a la Prevenció dels Trastorns de la Conducta Alimentària, amb l'objectiu de dotar a les famílies de persones amb anorèxia i bulímia d'un instrument d'acompanyament.

La guia pretén ser una eina didàctica i de coneixement interactiu que ajudi als familiars en la identificació de la patologia i a actuar en situacions de suport i cura. Es tracta del resultat dels treballs monogràfics “Anorèxia i Família”, duts a terme per la Taula de Diàleg des de 2017, que recull de manera senzilla, sistemàtica i útil els resultats dels estudis realitzats en el marc de la Taula i el seu coneixement professional.

Segons ha explicat un dels autors de la guia, el doctor en psicologia i coordinador de la Unitat de TCA de l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, Eduard Serrano, els professionals buscaven “un material gràfic que les famílies que vénen a consulta es puguin emportar a casa i del qual nosaltres puguem ser prescriptors”. En aquest sentit, Serrano ha assenyalat que la guia “s'orienta a les famílies, i en general a tot l'entorn del pacient, perquè són un important agent del canvi en la recuperació al llarg de tot el procés de la malaltia, des de la prevenció, passant per la detecció precoç, i fins a l'acompanyament, una vegada que s'ha manifestat la malaltia i s'ha iniciat el tractament”.

El contingut de la guia s'estructura en tres grans eixos. El primer, sobre la psico-educació del TCA, introdueix els tipus, causes, pronòstic i tractaments. La segona part, se centra en la importància del suport social i el paper de la família i amics. L'últim gran apartat aporta eines per a les famílies i les persones de suport.

Con la presentación de esta guía, y después de ocho años, la Agencia Catalana de Consumo hace oficial el traspaso del liderazgo de la Mesa de Diálogo a la Agencia de Salud Pública de Cataluña (ASPCAT). La directora de la ACC, Beth Abad, ha explicado que “esta guía representa la culminación de los trabajos de la Mesa de Diálogo en unos de sus ámbitos de actuación; Anorexia y Familia”.

Etapa: