• El portal de la salut per a les famílies
  • L'Observatori de la salut de la infància i l'adolescència
  • Més de 1000 consells de salut per als teus fills
  • La guia de la salut i el benestar per als teus fills

La salut dels joves, un moment clau

La salut dels joves, un moment clau
Fecha: 
14/09/2011

Tradicionalment, des dels sistemes de salut s'ha contemplat la joventut, aquest sector de població entre els 10 i els 24 anys, com un grup essencialment saludable . No obstant això, a causa precisament d'aquesta concepció, ha estat marginat de la majoria d'estudis sobre càrrega de malaltia. L'estudi Global burden of disease on young people aged 10-24 years omple aquest espai amb una anàlisi que identifica en aquesta franja d’edat l'origen de multitud de malalties que, en etapes posteriors de la vida, assoliran la seva plenitud.

Els responsables són els sistemes de salut, que s’han acomodat pensant que la joventut és un període de la vida essencialment saludable. La manca d’interès en el grup suposa una desatenció a una sèrie de problemes de salut que tenen l’origen en aquestes edats i que poden resultar clau en etapes posteriors de la vida.

Generalment, per mesurar la càrrega de malaltia s’utilitzen els DALYs, un indicador que estima anys de vida perduts per malaltia, discapacitat o mort prematura. L’estudi compta en 236 milions els incidents que desemboquen en DALYs en aquesta etapa, la qual cosa suposa un 15,5% del total de DALYs per a totes les edats. A més, les dades demostren que aquestes xifres són molt més accentuades a l’Àfrica (en general, en la majoria de països en via de desenvolupament) que a la resta de continents i que resulta una mica superior en dones que en homes.

Les tres causes principals de pèrdua d’anys de vida per discapacitat durant la joventut segons l’estudi són els desordres psiquiàtrics (45%), les lesions no intencionades (12%) i les infeccions i malalties transmeses per paràsits (10%). Així mateix, els incidents que més DALYs desencadenen en aquestes edats són l’alcohol (7%), el sexe no segur (4%) i la falta de ferro (3%).

Referència bibliogràfica

Global burden of disease on young people aged 10-24 years. The Lancet. 2011 [accés 24 d’agost de 2011]. Disponible a: http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2811%2960512-6/abstract

Comparteix