El rol del suport parental, les actituds cap a l'escola i l'autoestima en la violència escolar en adolescents

El rol del suport parental, les actituds cap a l'escola i l'autoestima en la violència escolar en adolescents
Fecha: 
10/12/2008

En aquest article s'analitza la influència conjunta de variables familiars -suport del pare-mare i l’autoestima familiar i escolar- respecte a la conducta violenta presentada per adolescents. En aquest estudi, van participar-hi 1.086 adolescents provinents de la Comunitat Valenciana, que van completar una bateria de qüestionaris amb l'objectiu d'avaluar la relació entre aquestes variables. Es va portar a terme mitjançant l'anàlisi estadística dels instruments i avaluant les correlacions amb l'anàlisi de Pearson entre variables.

Els autors suggereixen que l'actitud de l'adolescent cap a l'escola i l'autoestima escolar de l'adolescent intervenen en la implicació del subjecte en una conducta violenta a l'escola. Encara que els resultats han de ser interpretats amb cautela, s'apunta la rellevància del suport del pare i de la mare com a factors protectors de l'aparició de determinades conductes violentes en l'adolescent.
Referència bibliogràfica

Martínez-Ferrer, B., [et. al.]. El rol del apoyo parental, las
actitudes hacia la escuela y la autoestima en la violencia escolar en
adolescentes. International Journal of Clinical and Health Psychology, 2008, 8 (3) 679-692. [17-11-2008]. Disponible a: http://www.aepc.es/ijchp/articulos_pdf/ijchp-298.pdf

Etapa: