A la recerca de l'èxit educatiu

A la recerca de l'èxit educatiu
Fecha: 
15/06/2011

Les alarmants xifres de fracàs escolar van impulsar a la Fundación Antena 3 a encarregar a un equip de reconeguts especialistes vinculats a l'educació l'estudi En busca del éxito educativo: realidades y soluciones , una completa investigació sociològica sobre els hàbits d'estudi dels escolars espanyols i la seva relació amb el rendiment acadèmic. L'anàlisi demostra que un element determinant en el fracàs és la manca d'implicació dels pares: el 40% dels que suspenen no parla habitualment d'estudis amb la família, taxa que es redueix al 15% entre els que aproven.
A la primera part de l’estudi es mostra la percepció que nens i adults tenen del problema: per això, primer es mostren els resultats d’una enquesta i posteriorment una reflexió sorgida de la comparació amb altres autonomies o a nivell europeu. Pares i alumnes no tenen la mateixa percepció del temps que dediquen a l’estudi, les condicions en què ho fan, ni l’actitud que mantenen. Però això no sembla ser determinant per provocar el fracàs escolar: encara que depengui de molts factors, els experts consideren que un dels més decisius és la implicació de la família en l’educació.

A la segona part de l’informe es proposen solucions des de diferents sectors: una de les tesis del document és que només la implicació de tota la societat aconseguirà superar el problema del fracàs escolar. Per això s’analitza en primer lloc el paper educatiu de la família i la seva necessària implicació i coordinació amb els centres. Tot seguit, el paper de les escoles i s’assenyalen tres eixos per a millorar-la: l’escolarització efectiva, el model d’escola inclusiva i comprensiva, i el coneixement innovador. També han de col·laborar els municipis, mitjançant les «ciutats educadores de segona generació». Finalment Mikel Lejarza, president d’Antena 3 Films, reflexiona sobre el paper que té i que ha de tenir els mitjans de comunicació en l’educació, evitant que només siguin assenyalats com a culpables.


Referència bibliogràfica

En busca del éxito educativo: Realidades y soluciones. Defensor del
Menor en la comunidad de Madrid
. 2011 [accés 14 de juny de 2011].
Disponible en: http://www.defensordelmenor.org/upload/documentacion/publicaciones/pdf/En_busca_del_exito_educativo.pdf