El rànquing dels països on és més fàcil ser mare

El rànquing dels països on és més fàcil ser mare
Fecha: 
10/05/2012

L'organització no governamental Save the Children ha realitzat una anàlisi de les condicions per ser mare a cada país. L'entitat conclou que Noruega és el país amb les millors condicions, tant mèdiques com socials i laborals. Afganistan ha resultat ser el pitjor.
El procés de ser mare no és igual a tots els països del món. Es poden donar enormes diferències en funció de la posició social de les dones, la salut, l’educació o l’accés a mètodes anticonceptius. Un estudi realitzat per l’ONG Save the Children ha conclòs que Noruega és el país que atorga una posició més còmoda a l’hora de tenir fills. A l’estat nòrdic no només les baixes per maternitat poden allargar-se, sinó també les de paternitat. En conseqüència, les famílies poden arribar a destinar un any sencer només a si mateixes.

La situació a Espanya és positiva, ocupant el número 16 del rànquing, encara que és millorable. Un dels principals problemes que ha d’afrontar una mare espanyola és la conciliació de la vida laboral amb la familiar. Hi ha cert recel entre les mares per les conseqüències d’una baixa per maternitat o pels problemes que pot comportar demanar una reducció de la jornada. Compaginar treball i fills suposa, al final, un veritable malabarisme. No obstant això, el document deixa en bon lloc l’atenció sanitària.

A la cua del rànquing, Afganistan apareix com un dels llocs del món menys indicats per a la maternitat. En informe de Save the Children fa referència fins i tot a un cas en el qual una jove va perdre un embaràs com a conseqüència d’una caiguda, i no va rebre l’atenció mèdica necessària. A més, s’assenyala que encara hi ha moltes resistències culturals a que les dones tinguin assistència sanitària durant el part.

En el món desenvolupat, Estats Units apareix sorprenentment com un dels països que posa més dificultats a tenir fills, ja que les polítiques de conciliació són molt poc generoses. La baixa maternal pagada només arriba als dos mesos. En el cas de les superpotències emergents, com Xina, parir és un luxe que es paga car, en no existir una sanitat gratuïta. Molts països africans presenten aquest mateix problema, amb el perill afegit que encara hi ha una elevada mortalitat en el part.

Font: http://sociedad.elpais.com/sociedad/2010/06/08/actualidad/1275948004_850215.html

Tags: