Project Viva, anàlisi de l'obesitat infantil. A quina edat s'han d'introduir els aliments sòlids?

Project Viva, anàlisi de l'obesitat infantil. A quina edat s'han d'introduir els aliments sòlids?
Fecha: 
16/05/2011

Project Viva arrenca amb la intenció d'analitzar les causes de l'obesitat infantil. Parteix d'una hipòtesi ben clara: l'edat del nen quan comença a ingerir aliments sòlids està directament relacionada amb el desenvolupament de l'obesitat a l'edat de tres anys. En finalitzar l'estudi, els resultats són igual de clars: entre els nens que van introduir aliments sòlids en la seva dieta abans dels quatre mesos d'edat l'obesitat infantil va ser fins a sis vegades superior que en els que van prendre llet materna.
El projecte ―en el qual hi van participar 847 nens en edat preescolar― estudia la introducció d’aliments sòlids en la dieta del nen i la relació d’aquest factor amb l’obesitat infantil. La hipòtesi formulada des de l’equip de recerca és que el mes en què es comença amb aquesta nova dieta és clau per al desenvolupament de l’obesitat.

Els creadors de l’estudi han tingut en compte diferents factors al llarg del projecte: l’edat del nen quan comença a menjar aliments sòlids, si ha estat alletat (o fins a quina edat) i el percentatge d’obesitat a l’edat de tres anys entre els participants.

L’estudi diferencia nens que han estat alletats fins, almenys, els quatre mesos d’edat i nens que no. Els resultats són clars: a l’edat de tres anys, el 9% dels infants que havien participat a Project Viva va resultar ser obès. Entre els nens que havien introduït aliments sòlids en la seva dieta abans dels quatre mesos (en comptes de ser alletats), l’obesitat infantil va ser fins a sis vegades superior. Aquesta associació no pot ser explicada per un creixement primerenc per part dels infants en qüestió.


Referència bibliogràfica

Huh, S.Y.. Timing of Solid Food Introduction and Risk of Obesity in Preschool-Aged Children. PEDIATRICS. 2011 [16 de maig]; Vol. 127, No. 3. Disponible a: http://pediatrics.aappublications.org/content/127/3/e544.abstract

Tema: