Es presenta l'informe sobre educació elaborat per la Granja Escola, col·laborador de FAROS

Nens
Fecha: 
29/02/2016

La Granja Escola, una granja escola que es dedica íntegrament a l'educació ia l'ensenyament a nens i joves en edat escolar, i en el qual la gestió de les emocions, la promoció d'habilitats i competències i la promoció de les activitats a l'aire lliure són els seus eixos d'actuació per dur a terme la seva missió, acaba de publicar un informe sobre l'educació dels més petits.

L'objectiu de l'informe ha estat confirmar amb dades empíriques algunes de les conductes generalitzades que els professionals de la granja han anat experimentant de primera mà al llarg d'aquests anys.

L'informe s'ha fet a través d'enquestes que s'han enviat tant a professors com a pares i mares. El resultat de la recollida de dades confirma la sobreprotecció en què viuen els nens del nostre país, per exemple quan un 83% dels professors afirma que alguna vegada qui ha fet els deures han estat els pares en comptes dels nens, o que un 19% dels nens no va de colònies per por de dormir sense els seus pares.

L'informe no tan sols aporta evidències sinó que a més ofereix consells i recursos en cada apartat per donar idees a pares, mares i mestres per reconduir aquestes dades, en alguns casos, una mica alarmants.

En l'informe ha col·laborat el professor Rafel Bisquerra, de la Universitat de Barcelona i coordinador del 6è Informe FAROS "Com educar les emocions? La intel·ligència emocional en la infància i l'adolescència". 

Informe realitzat per:

La Granja