Presència de les actuals prioritats de salut infantil i adolescent als llibres de text escolars

Presència de les actuals prioritats de salut infantil i adolescent als llibres de text escolars
Fecha: 
22/02/2009

CONTEXT I OBJECTIUS: L'Oficina Regional per a Europa de l'Organització Mundial de la Salut (WHO/EU), la Unió Europea (EU), el Ministeri de Sanitat i Consum i la Societat Espanyola de Salut Pública i Administració Sanitària (SESPAS) han definit que la salut de nens i adolescents és un tema prioritari de salut pública per a les institucions sanitàries. Per això l'educació per a la salut és un objectiu de primer ordre als documents normatius que regulen el currículum escolar en totes les etapes. El llibre ocupa un lloc preferent en l'ensenyament, i per això fa necessari, per a aquest estudi, analitzar el seu paper en la promoció de la salut. El treball s'ha plantejat un doble objectiu: (1) identificar quins temes de salut infantil i adolescent són prioritaris per a les autoritats sanitàries i (2) analitzar com s'adeqüen els continguts sobre salut dels texts escolars en aquestes prioritats.
METODOLOGIA: Durant un període el 2006 es van recollir de forma sistemàtica tots els llibres de text d’EI, EP i ESO, utilitzats per tots els col·legis d’un districte municipal de la província de Granada. Es van estudiar 2 variables: 1) prioritats de salut infantil i adolescent i 2) variables per identificar el llibre de text. Recollits i analitzats els texts es va determinar si cada missatge coincidia amb alguna prioritat de salut infantil i adolescent.

RESULTATS: En 100 llibres de text de 5 editorials es van localitzar 663 missatges de salut. 515 coincideixen amb les prioritats de salut definides per les autoritats sanitàries. Els altres 148 tracten sobre altres temes de salut. Les prioritats prevalents en els texts són: la dieta equilibrada, l’exercici físic, la contaminació mediambiental i la higiene d’aliments. No s’ha trobat en cap etapa escolar cap missatge relatiu al maltractament infantil, risc d’autolesió, assetjament escolar i discapacitat. Només en l’ESO (i són escassos) apareixen missatges sobre obesitat, desnutrició/anorèxia, drogues o conducta sexual.

CONCLUSIONS: Els missatges sobre salut en els texts són abundants; tanmateix, en contra del que seria desitjable, no sempre s’ajusten a les prioritats definides per les autoritats sanitàries.

Referencia bibliográfica:

Barrio Cantalejo, IM. [et. al.]. Presencia de las actuales prioridades
de salud infantil y adolescente en los libros de texto escolares. Gaceta Sanitaria. 2008 [acceso el 19-02-2009]; 22(3):227-31. Disponible en: http://scielo.isciii.es/pdf/gs/v22n3/breve1.pdf