Participa en l'estudi iCASE sobre ritmes circadiaris en nens i nenes

Estudi iCASE
Fecha: 
27/09/2021

Les unitats de TDAH i UnimTEA, en col·laboració amb la unitat de la Son, pertanyents a l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona presenten l'estudi iCASE: Disrupció dels ritmes circadiaris en població infantil amb alteració del neurodesenvolupament (TDAH i TEA) i el seu impacte sobre la salut i la qualitat de vida, sobre ritmes circadiaris (vigília i son), nivell d'activitat i el funcionament intel·lectual dels infants. 

El objectiu és avaluar patrons circadiaris, utilitzant diferents indicadors com les mesures d’actigrafía (un rellotge polsera que registra la teva activitat, temperatura, llum i somni), melatonina (analitzada en orina de primera hora) i cortisol (analitzat al costat d'altres indicadors d'una analítica de sang) en nens i nenes d'entre 7 i 12 anys amb un trastorn del neurodesenvolupament com és el trastorn per Dèficit d'Atenció i Hiperactivitat (TDAH) o el Trastorn de l'Espectre de l'Autisme (TEA) per detectar possibles alteracions de la son o de la conducta alimentària que és molt habitual en aquests dos trastorns.

Per poder estudiar això, també necessitem un tercer grup de comparació amb nens i nenes de la mateixa edat (7-12 anys) a manera de controls sans (sense alteracions del neurodesenvolupament).

Entendre les semblances i diferències d'aquests indicadors de nens i nenes amb aquests trastorns en comparació amb els seus iguals sense aquestes alteracions és molt rellevant per millorar la nostra atenció clínica del nostre pacient, per això la teva participació pot ser de gran ajuda.

Pots consultar més informació i realitzar la inscripció en la web de l'estudi.