Els nens que viuen a la ciutat són més propensos a patir al·lèrgies alimentàries

Els nens que viuen a la ciutat són més propensos a patir al·lèrgies alimentàries
Fecha: 
29/06/2012

Segons un estudi recent, els nens que viuen en zones urbanes tenen més probabilitat de patir al·lèrgies alimentàries que els que viuen en àrees rurals.
Els nens que viuen en centres urbans tenen una major prevalença d’al·lèrgies alimentàries que aquells que viuen en zones rurals, segons un nou estudi que ha estat, a més, el primer a cartografiar les principals al·lèrgies alimentàries per àrees geogràfiques als Estats Units. Més concretament, els nens de les grans ciutats tenen més del doble de probabilitats de patir al·lèrgies als cacauets i al marisc que els nens de les comunitats rurals. L’estudi serà publicat el proper juliol al Clinical Pediatrics.

«Per primera vegada hem descobert que grans densitats de poblacions es corresponen amb més elevades prevalences de nens amb al·lèrgies alimentàries», afirma la coordinadora de l’estudi, la Dra. Ruchi Gupta, professora associada a la Northwestern University Feinberg School of Medicine i doctora en l’Ann & Robert H. Lurie Children ’s Hospital de Chicago.

«Això demostra que l’entorn té un impacte directe en el desenvolupament de les al·lèrgies alimentàries. Tendències similars s’han constatat en altres malalties com l’asma. La gran pegunta doncs, és, què del medi ambient el provoca? Una millor comprensió dels factors mediambientals ens ajudaran a establir programes de prevenció».

La Dra. Gupta manifesta que part de la seva carrera investigadora es centrarà en intentar identificar les causes mediambientals. L’estudi va incloure 38.465 nens d’edat per sota dels 18 anys, els quals definien una mostra representativa de les llars nord-americans. Les seves al·lèrgies alimentàries van ser situades per codi ZIP. A continuació hi ha els resultats clau de l’estudi:

  • En àrees urbanes, gairebé un 10% dels nens patien algun tipus d’al·lèrgia alimentària, comparat amb el 6,2% de les àrees rurals, gairebé un 3,5% de diferència.
  • L’al·lèrgia al cacauet era el doble de prevalent a les ciutats (2,8% dels nens) comparat amb els de les zones rurals (1,3). Les al·lèrgies al marisc eren més del doble, amb un 2,4% i un 0,8% respectivament.
  • Les al·lèrgies alimentàries mostraven igual severitat independentment del lloc on vivia el nen. Prop del 40% dels nens que van participar en l’estudi amb alguna al·lèrgia havia patit alguna reacció severa relacionada amb el menjar.

L’estudi va tenir en compte la renda familiar, la raça, el gènere i l’edat dels participants. Es va realitzar un seguiment de les al·lèrgies alimentàries als centres urbans, àrees metropolitanes, als afores de les ciutats, en les àrees suburbanes, en petits pobles i en les àrees rurals.

Les al·lèrgies alimentàries són un seriós problema de salut. S’estima que prop de 6 milions de nens per sota dels 18 anys, un de cada 13, presenten una al·lèrgia potencialment perillosa per a la seva vida segons la investigació que està duent a terme la Dra. Gupta. Una al·lèrgia severa que pot provocar la mort, amb una baixada de la pressió sanguínia, problemes a la respiració i dificultat en empassar. Segons un estudi de març de 2011 publicat al Journal of Allergy and Clinical Immunology, cada 3 minuts un nord-americà és assistit d’urgència a causa d’una reacció al·lèrgica a algun aliment.

Altres estudis recents han constatat un increment en les prevalences d’asma, èczema, rinitis al·lèrgica i conjuntivitis a les àrees urbanes. Una hipòtesi és que l’exposició a la primera infància a certs bacteris associat a les zones rurals pot afavorir una protecció cap a la hipersensibilitat hereditària a patir certes al·lèrgies. O que diversos agents contaminants trobats en les àrees urbanes poden provocar el desenvolupament d’aquestes al·lèrgies.

Font: Medical News Today