Els nens adoptats somatitzen menys malalties que els biològics

Els nens adoptats somatitzen menys malalties que els biològics
Fecha: 
25/07/2011

Els nens adoptats tenen menys tendència a somatitzar problemes psicològics producte de l'angoixa i els conflictes psíquics. Així ho demostra un estudi sobre l'adaptació psicològica dels nens adoptats dut a terme pel Departament de Psicologia Clínica i de la Salut de la Universitat Autònoma de Barcelona en 52 menors entre els 6 i 11 anys procedents de deu països diferents.
Les dades d’aquesta mostra es van comparar amb les d’un grup de control format per 44 nens no adoptats, oferint interessants resultats sobre la qüestió. Els menors adoptats mostren una mica més de problemes d’atenció a partir dels tres anys, però a grans trets l’adaptació psicològica d’uns i altres no presenta diferències molt significatives. La variació d’adaptació és fins i tot menor en el cas de les nenes, i si agafem com a referència l’origen d’aquests nens, s’observa que els que provenen d’Europa de l’Est són els que presenten més dificultats d’adaptació.

Els investigadors del Departament de Psicologia Clínica i de la Salut afirmen que les variacions poden tenir l’origen en la diferència de condicions pre i post natals dels diferents països, com ara el consum d’alcohol i tabac durant el embaràs.

Anar a la notícia original