Les morts pediàtriques per trauma són causades predominantment per lesions severes del cap durant la primavera i l'estiu

Les morts pediàtriques per trauma són causades predominantment per lesions severes del cap durant la primavera i l'estiu
Fecha: 
29/03/2009

El trauma és la causa de mort més prevalent en els joves. Endinsar-se en l'estudi de les causes i moments del trauma fatal tant pediàtric com dels adolescents, és important per planificar les mesures d'atenció al trauma i de prevenció. L'objectiu dels investigadors d'aquest estudi realitzat a Noruega ha estat analitzar les causes, la severitat, el mecanisme i els aspectes estacionals relacionats amb el trauma pediàtric fatal.
Mètodes

S’ha dut a terme una revisió de totes les autòpsies consecutives per trauma pediàtric fatal, durant un període de 10 anys a l’àrea de referència del Stavanger University Hospital de Noruega, que cobreix una població del voltant de 500.000 habitants.

Resultats

De totes les morts pediàtriques per trauma, un total de 36 casos, el 70% van ser de sexe masculí. La proporció de nois s’incrementa amb l’edat: a major edat, més casos de sexe masculí. L’edat mitjana va ser de 13 anys (rang de 2 a 17). Els traumes per objectes predominen, especialment relacionats amb accidents de trànsit. El 42% (15 casos) van anar víctimes atropellades - anant com a vianants o ciclistes -, i el 36% (13 casos) van morir mentre anaven conduint o com a passatgers. El trauma penetrant tan sols va causar 3 morts.

Van predominar les morts abans d’arribar a l’hospital (58%). 15 nens, tots intubats, van arribar a l’hospital amb vida i van presentar un trastorn sever dels paràmetres vitals: 8 van patir hipotensió severa (tensió sistòlica menor de 90 mmHg), 13 van patir distres respiratori i 14 van tenir una escala de Glasgow de 8 en el moment d’arribada a l’hospital. Els procediments d’emergència (descompressió neuroquirúrgica, cirurgia abdominal o fixació pèlvica per hemorràgia) es van iniciar en 12 pacients. La probabilitat de supervivència va ser menor del 33% en més del 75% de les morts. Un patró bimodal de mort va resultar evident; el primer pic per lesions del sistema nerviós central i perduda massiva de sang, i el segon pic només per lesions del sistema nerviós central. La majoria de les morts van tenir lloc durant la primavera (53%) seguides de l’estiu (25%).

Conclusió

El trauma pediàtric fatal té lloc de forma més freqüent en nens durant la primavera i l’estiu, i està associat principalment a lesions severes al cap i a baixa probabilitat de supervivència. Les mesures preventives per reduir la mortalitat en aquest grup d’edat són crítiques.

Referència bibliogràfica

Pediatric trauma deaths are predominated by severe head injuries during spring and summer. Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine. 2009 [accés 27 de març de 2009]. Disponible a: http://www.sjtrem.com/content/pdf/1757-7241-17-3.pdf