La malaltia de Crohn, més complicada en nens que en adults

Nen bebent aigua
Fecha: 
17/05/2016

Experts en Malaltia de Crohn (EC) manifesten que l'evolució de la malaltia de Crohn presenta més dificultats en els pacients pediàtrics que en els adults, per la qual cosa requereix un abordatge específic.

Així s'ha recollit en el simposi 'Podem millorar la gestió de l'EC pediàtrica en la pràctica clínica?' Organitzat per AbbVie, en el qual s'han reunit més de trenta especialistes en gastroenterologia pediàtrica.

La malaltia de Crohn és una malaltia inflamatòria, autoimmune i crònica que pot estar localitzada en qualsevol part del tub digestiu. En els nens, presenta unes característiques pròpies, com assenyala el Dr. Víctor Navas, gastroenteròleg infantil de l'Hospital Matern Infantil de Màlaga: "la malaltia de Crohn en nens és en general més extensa, afectant majoritàriament a l'ili i al còlon i de forma variable a trams de l'intestí prim responsables de l'absorció de nutrients. Sol cursar entre els 12 i 16 anys d'edat, moment en el qual la velocitat de creixement és més gran i també ho és la formació d'os. Aquestes particularitats comporten un major risc de desnutrició, de retard en el creixement i d'osteoporosi ".

Diagnòstic precoç i monitorització

Tenint en compte les característiques de la malaltia, els experts coincideixen en la importància del diagnòstic precoç i el seu monitoratge per evitar les complicacions. En les seves primeres fases, alguns símptomes característics de l'EC com la pèrdua de pes, el dolor abdominal i la diarrea, es poden confondre amb altres malalties gastrointestinals. A més, cal identificar com més aviat a aquells pacients pediàtrics que tindran un curs més complicat d'aquesta patologia amb l'objectiu de seleccionar adequadament la modalitat terapèutica idònia.

Com assenyala el Dr. Navas: "en aquests pacients, es recomana iniciar tractament biològic de forma precoç per modificar el curs de la malaltia, afavorint un creixement i desenvolupament òptims i evitant l'aparició de complicacions i seqüeles". Tot i així, el monitoratge ha d'anar més enllà del control dels símptomes, segons els experts. Alguns dels fronts oberts que s'han de tenir en compte en aquesta edat són: el curs de la inflamació, la progressió després del debut de la malaltia, el desenvolupament ossi i sexual, l'estat vacunal, la presència d'infeccions, etc.

Abordatge multidisciplinar

En aquest sentit, és fonamental el tractament multidisciplinari de la malaltia per millorar el pronòstic i la qualitat de vida en aquests pacients. Per això, els experts consideren que s'ha de treballar de forma més estreta amb els metges d'Atenció Primària, així com amb altres especialistes: dietistes, reumatòlegs, radiòlegs, psicòlegs, treballadors socials, etc.

La col·laboració entre els diversos especialistes és clau en el seguiment del pacient i l'elecció d'una estratègia terapèutica. Com assenyala el Dr. Javier Martín de Carpi, gastroenteròleg infantil de l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona: "en aquells pacients amb major risc de mala evolució de la malaltia, l'estratègia ha de ser aconseguir una resposta eficaç i duradora, usant per a això els medicaments que compleixin millor aquests objectius, com poden ser els fàrmacs anti-TNF. D'estar contemplats com a recurs després del fracàs dels tractaments convencionals i clàssics (esteroides, teràpia nutricional, immunomoduladors), s'ha passat a ubicar-los dins de l'esquema terapèutic en fases més precoces, sobretot en pacients amb evolució complicada de la malaltia (o amb factors de riscos de mala evolució), de cara a controlar de manera més efectiva els mecanismes inflamatoris".

Una malaltia en augment

S'estima que la Malaltia Inflamatòria Intestinal -que engloba dos trastorns inflamatoris: la malaltia de Crohn i la colitis ulcerosa -s'ha triplicat. Actualment, afecta més de 130.000 persones a Espanya, on cada any es diagnostiquen 2.000 nous casos.

Per al Dr. Martí de Carpi, "l'EC es tracta d'una malaltia multifactorial, que es posa en marxa en individus amb una predisposició genètica determinada, sobre els quals certs factors ambientals causen que el seu sistema immune respongui de manera anòmala davant d'estímuls propis, com podrien ser els que tenen el seu origen en la flora intestinal pròpia de l'individu." Conclusió que també comparteix el Dr. Navas: "l'EC es podria definir com una falta d'entesa entre l'individu genèticament predisposat i la seva flora intestinal. Alguns dels condicionants que influeixen en la flora intestinal i que podrien estar darrere d'aquest augment són l'occidentalització de la dieta, l'exposició al fum del tabac i la contaminació".

Accés a la font de consulta:

La enfermedad de Crohn, más complicada en niños que en adultos. Farmanatur. [Data de consulta: 17/05/2016]