La majoria dels atropellaments de nens ocorren en zona urbana, a l'estiu i en cap de setmana

La majoria dels atropellaments de nens ocorren en zona urbana, a l'estiu i en cap de setmana
Fecha: 
07/02/2012

Els cotxes són els principals responsables dels atropellaments d’infants, que tenen lloc majoritàriament a les àrees urbanitzades. Així ho conclou un estudi del servei d’urgències de l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, que recomana extremar la precaució sobretot el cap de setmana, però també al final de la jornada escolar.

Introducció i objectius de l'estudi

Els accidents de trànsit constitueixen la novena causa de malaltia en el món, la sisena causa a Europa i la segona causa no intencional associada a mort entre els 5 i els 14 anys. El 2005, Espanya va registrar el pitjor índex de morts de vianants entre 10 països de la Unió Europea. A partir de 2008 la mortalitat va disminuir, però tot i així els atropellaments van continuar ocupant el tercer lloc com a causa de mort. El vianant en general constitueix l’usuari més vulnerable. Els nens especialment resulten més susceptibles de patir un atropellament causa de la seva característica impulsivitat, les seves mancances cognitives i sensorials i a les activitats a l’aire lliure que realitzen sovint. La finalitat d’aquest estudi és descriure el perfil del nen atropellat visitat en un Servei d’Urgències Pediàtric (SUP) i analitzar les circumstàncies que van envoltar els atropellaments.

Es van revisar les històries clíniques informatitzades i els comunicats d’accident dels menors de 18 anys atropellats entre febrer de 2005 i juny de 2006, posteriorment visitats al Servei d’Urgències Pediàtric de l’Hospital Universitari Sant Joan de Déu de Barcelona [www.hasjdbcn.org]).

Resultats de l'estudi

Dels 158.423 nens visitats al SUP durant el període d’estudi, 134 casos (0.08%) es van deure a atropellaments.

  • La majoria (62%) eren nens amb una mitjana d’edat establerta en 8,8 anys.
  • El 94,1% van ser atropellats principalment en zona urbana (94%), per automòbils (78%), durant l’època estival (32,1%) i més freqüentment entre les 17 i 20 hores (45,8%).
  • El 97% dels nens va resultar lesionat i encara que en el 91% dels casos les lesions van ser de caràcter lleu, va haver un 4% que va resultar greument ferit, un 24% va requerir hospitalització i un 1.5% va morir.
  • Les lesions més freqüents van ser les contusions (67.2%) localitzades principalment a les extremitats (70,1%) i en el crani (37%).

Conclusions

La prevalença del sexe masculí és un fet ja reportat per altres autors (Peden et al: 24% més de morts per lesions no intencionals en homes) i la National Highway and Transportation Safety Administration (63% de prevalença masculina i el doble de mortalitat).

El predomini de l’àrea urbana trobat per aquest estudi (94%) es reflecteix també en altres sèries. Els residents d’àrees urbanes estan exposats a un risc 5 vegades superior, i el risc de mortalitat és el doble que en altres zones.

La majoria d’atropellaments van succeir a l’estiu, durant la tarda (17-20 h) i gairebé la meitat en cap de setmana. El divendres va resultar el dia de major prevalença d’acord amb sèries similars. Per això, la prevenció no hauria de limitar exclusivament a l’any escolar i els serveis d’urgència haurien de garantir un equip mèdic capacitat fins i tot en vacances.

Si bé els atropellaments van representar un motiu de consulta poc freqüent, les dades són suficients per concloure que la informació obtinguda en el SUP ajuda a definir el perfil i les lesions esperables en un nen atropellat. Destaca el fet que encara que la majoria de les lesions van ser de caràcter lleu, les àrees vitals corrien risc freqüentment. Analitzant les circumstàncies relacionades als atropellaments, sembla raonable reforçar les mesures de prevenció cap al final de les jornades escolar i laboral pròximes al cap de setmana, especialment durant el transcurs de la temporada estival.

Font: TORRE N., et al. Análisis de una serie de 134 niños atropellados por vehículos a motor procedente de un servicio de urgencias pediátrico. Emergencias. 2011 [accés a 7 de febrer de 2012]; 23: 468-470.