L’efecte de les vacunes en l’últim segle

El efecto de las vacunas en el último siglo
Fecha: 
19/07/2018

Gràcies a les vacunes, moltes malalties infeccioses s’han eradicat en els països industrialitzats.

El Centre per les Malalties i la Prevenció mostra, en una taula, la morbiditat associada a diferents malalties, comparant dades del segle XX amb dades del segle XXI (any 2010).

Gràcies a les vacunes, la majoria de malalties llistades en aquesta taula han aconseguit reduir la morbiditat en més d’un 90%. És el cas, per exemple, del xarampió, del tètanus, de les galteres i de l’hepatitis A.

D’altres malalties, s’ha assolit l’eradicació total en els països industrialitzats. És el cas de la verola, la diftèria, la poliomielitis i la rubèola congènita.

Fruit d’aquest estudi, es va realitzar una infografia que mostra de forma visual l’eficàcia de les vacunes en l’últim segle:

efecte vacunes 

Aquesta taula posa de manifest l’eficàcia de les vacunes com a sistema preventiu de diverses malalties, algunes d’elles potencialment mortals.

Altres articles d’interès relacionats amb les vacunes:

Referències bibliogràfiques:

Impact of Vaccines in the 20th & 21st Centuries. Centers for Disease Control and Prevention, 2018 

Vaccine Infographic. Behance, 2010

The Vaccine EffectVisual.ly , 2010