JORNADA CIENTÍFICA - Trastorn de l'espectre de l'autisme: de la recerca a l'aplicació comunitària

CosmoCaixa
Fecha: 
11/05/2022

L'Institut TEA CARE-MC pretén proporcionar recursos terapèutics especialitzats per a les famílies de nens i nenes petites amb TEA a través del desenvolupament de projectes de recerca, mantenint una relació col·laborativa amb els professionals del sistema públic assistencial (xarxa d'Atenció Primària i serveis d'Atenció precoç de Catalunya) i aportant noves evidències a la comunitat científica internacional.

En el marc col·laboratiu descrit anteriorment, es desenvolupa la primera jornada d'elevat interès científic de l'Institut TEA CARE Mas Casadevall.

L'objectiu d'aquesta jornada, oberta tant a famílies com a professionals, és proporcionar una actualització basada en l'evidència més recent de les praxis clíniques recomanables en la detecció, intervenció i comprensió de les trajectòries evolutives del TEA des dels estudis d'eficàcia en centres investigadors fins a la seva viabilitat i possibilitats d'aplicació en context comunitari amb la màxima qualitat possible.

Durant la jornada, a través de ponències magistrals per investigadors de prestigi internacional, i de taules rodones configurades per clínics, investigadors i famílies de l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona i de la Fundació Autisme Mas Casadevall es compartiran dades científiques que ens permetran reflexionar sobre com fer el millor per a cada nen/a i la seva família en cada moment evolutiu, i com donar suport al progrés de les persones amb TEA a través d'estratègies evidenciades que els permetin accedir a aquells recursos que garanteixin una qualitat de vida òptima i un benestar personal consistent.