La integració de nens discapacitats en l'educació general. L'exemple de «Súper Antonio»

La integració de nens discapacitats en l'educació general. L'exemple de «Súper Antonio»
Fecha: 
18/02/2013

És positiva la integració d'un nen amb discapacitat en una escola pública? I per als companys de classe? El cas de l'Antonio resol alguns dubtes.

La integració de nens amb algun tipus de discapacitat o necessitats especials en l’educació general ha estat objecte de discussió des de fa molts anys. Aquest tema sol generar polèmica, encara que en moltes escoles s’ha aconseguit, amb èxit, una integració reeixida per mètodes propis.

Per al nen amb discapacitat, la integració a una edat primerenca en un àmbit "normalitzat" significa també una millor inserció a la societat. A més, per a la resta de companys, suposa una manera d’aprendre valors relacionats amb la diversitat i la tolerància.

La necessitat que tots els nens assoleixin els mateixos objectius pedagògics en el mateix període de temps fa que molts petits se sentin fora del sistema des d’edats molt primerenques. Si bé no és dolent per a un nen amb discapacitat formar-se en una escola especial, la seva integració social serà més senzilla si pot adaptar-se a un àmbit educatiu normalitzat des dels primers anys de vida .

Canviar aquesta situació significa realitzar una completa reestructuració del sistema educatiu i dels mestres, ja que s’han d’introduir, en l’àmbit acadèmic "normal", nous mètodes que permetin a tots els nens assolir les metes establertes. Tot i que, poc a poc, la integració s’està convertint en una realitat per a molts nens, encara queda molta feina per fer.

Encara que un petit presenti alguna discapacitat, segueix sent un nen com qualsevol altre . La discapacitat no hauria de ser, per tant, l’eix de la problemàtica, sinó que s’haurien d’avaluar les capacitats que sí tenen aquests nens i trobar la manera d’adaptar el mètode educatiu a aquestes necessitats.

Part de la tasca formadora de l’escola és preparar l’infant per desenvolupar-se i moure’s en el món exterior. La millor manera d’aconseguir que el petit s’integri a la societat de manera normal és brindant-li la possibilitat de créixer i desenvolupar-se en aquest àmbit.

A continuació, us deixem amb la història de "Súper Antonio", un nen especial que va a una escola pública. Ell mateix, amb els companys i mestres, ens expliquen el dia a dia a l’escola (fes clic a la imatge per veure el vídeo).


Font del vídeo: estamosgrabando.com

Referència bibliogràfica:
Inclusión de niños con discapacidad en la escuela regular. Unicef , 2001 [accés: 18 de febrer de 2013]. Disponible a: http://www.unicef.cl/archivos_documento/47/debate8.pdf