Informe clínic de l’AAP sobre el Pla d’emergència per tractar al·lèrgies i l’anafilaxi

Nena en un camp de flors
Fecha: 
02/07/2018
Les reaccions al·lèrgiques severes són impredictibles, poden succeir en qualsevol moment, a qualsevol hora, i els símptomes poden desaparèixer amb el tractament o tornar a presentar-se. Els pares i mares de nens/es amb al·lèrgies severes a certs aliments, picades d'insectes, làtex i medicaments, estan molt familiaritzats amb aquestes situacions, però existeix un pla per fer front a una situació d’emergència?

Plà d’emergència establert per l’AAP

Per poder tractar adequadament l’anafilaxi (reacció al·lèrgica severa que pot posar en perill la vida) l'American Academy of Pediatrics (AAP) ha elaborat  un informe clínic amb una sèrie d’instruccions. L'informe explica als pediatres, i a altres proveïdors de salut, com crear i implementar el nou Pla d'emergència per a tractar les al·lèrgies i l'anafilaxi. Aquest nou pla per a l'atenció d'emergències es basa en els tractaments més adequats i vigents de l'anafilaxi. També està escrit de manera clara i fàcil d'entendre. Es pot descarregar a través d'aquest enllaç.
 
El pla també posa de manifest l’important paper que té l’epinefrina i no dóna tant de relleu a l’ús dels antihistamínics (com el Benadryl). Enumera els símptomes i fa entendre a l’encarregat de cuidar al nen, o al mateix nen afectat, quan ha d’utilitzar l’epinefrina autoinjectable. És important oferir aquests plans d’emergència a l’hora de tractar al·lèrgies i l’anafilaxi a les escoles o altres centres de cura infantil. 
 
Descripció del pla d’emergència en cas d’anafilaxi:
 • Inclou criteris senzills per identificar possibles emergències a causa de l'anafilaxi per a ús de pacients, famílies, personal de l'escola i tots els encarregats de la cura dels infants.
 • És accessible i fàcil d'entendre per a tots els que tenen cura del nen.
 • Es pot facilitar a l'escola, centres d’atenció infantil, espais d’activitats per després de les classes o a qualsevol altre lloc on tinguin cura del nen.
 • Ofereix instruccions per a persones que hagin d’utilitzar el pla per l’atenció d’emergències específicament dissenyat pel nen.
Durant la creació del pla d'atenció d'emergències també és important personalitzar-lo amb informació sobre les necessitats específiques del nen, al·lèrgies, família i les regulacions de l'estat o localitat on resideix. (Alguns poden ja tenir els seus propis formularis, però pots animar-los a que utilitzin aquest nou format).
 

Quan tinguis dubtes, millor aplica l'epinefrina

 
L'informe de l'AAP també inclou més evidències sobre per què l'epinefrina és tan important i segura, i per què retardar l'ús de l'epinefrina i dependre dels antihistamínics és una mala idea.
L'epinefrina és la primera línia de tractament de l’anafilaxi. Funciona ràpidament en brindar una dosi de medicament directament en el múscul de l'infant. Els aplicadors (xeringues) estan especialment dissenyades per ser usades amb facilitat en entorns no mèdics. Endarrerir l'aplicació de l'epinefrina per tractar l’anafilaxi pot augmentar el risc de mort o d'hospitalització a llarg termini i a una segona reacció anomenada reacció bifàsica.
 
El que cal saber sobre l’epinefrina:
 • És la primera línia preferida de tractament
 • Actua quan es necessita
 • Farà que l’afectat es senti millor
 • Funciona ràpidament
 • Retardar la seva aplicació augmenta el risc de mort
 • És millor ser previsor i aplicar-la quan es tinguin dubtes
 • És un medicament segur
Qualsevol persona que tingui a càrrec la cura d'un nen que pateix d'al·lèrgies que poden posar en risc la seva vida, ha de saber com identificar l'anafilaxi i saber com aplicar el tractament que li pot salvar la vida en cas de reaccions al·lèrgiques. El Pla d'Emergència per a les al·lèrgies i l'anafilaxi de l'AAP i l'informe clínic han sigut dissenyats amb l'objectiu d'ajudar allà on estigui el nen i a qui sigui que l’estigui cuidant.

Importància de tenir un pla d’emergència per escrit 

Aquests nous recursos de l'AAP ajudaran als equips de pediatres a oferir informació a les famílies sobre els plans per escrit necessaris per assegurar-se que estan preparats en cas d'una emergència a causa d'una al·lèrgia a qualsevol entorn -escola, centre de cura infantil, pràctica esportiva, jocs amb amics, etc.
 
Aquests plans per escrit també donaran les eines necessàries a les infermeres, professors, parents, mainaderes  etc, per estar preparats en cas d'una emergència quan no estiguis present.
 
Accés a la font de consulta:
Plan de emergencia para tratar las alergias y la anafilaxia: se explica el informe clínico de la AAP. Michael Pistiner, MD, MMSc, FAAP. American Academy of Pediatrics (Copyright © 2017). [Data de consulta: 28/05/2018]