Els homes dediquen més temps lliure als seus fills que a les seves filles

Els homes dediquen més temps lliure als seus fills que a les seves filles
Fecha: 
24/10/2011

Aquest estudi suggereix que els nens reben més temps per part dels seus pares que les nenes.
És ben sabut que la quantitat de temps que els pares dediquen als seus fills té un efecte a llarg termini en la vida i benestar d’aquests nens. La qüestió de com influeix el gènere dels fills en la relació amb els seus pares és potser un tema que fins ara poc se n’ha parlat, tot i que hi ha estudis[1] que demostren que el sexe dels fills afecta el comportament dels pares, fins al punt de suggerir que tenir nens en comptes de nenes augmenta la probabilitat pels pares de tenir millors feines i millors salaris i d’altra banda redueix la probabilitat de divorciar-se.

L’evidència suggereix que, des del naixement, els pares tracten als fills i a les filles de forma diferent tan als Estats Untis com en altres països desenvolupats. El fet de que els pares dediquin diferents quantitats de temps segons el gènere pot tenir un impacte o un altre en les vides dels seus fills/es.

Aquest estudi es nodreix de les dades analitzades d’una enquesta portada a terme l’any 2003 a Estats Units amb l’objectiu d’avaluar les següents qüestions:

  • El gènere dels fills, afecta respecte la quantitat de temps que els pares els hi dediquen?
  • Les nenes que tenen germans, tenen avantatges o desavantatges a l’hora de compartir temps amb el seus pares?

Segons l’estudi, la resposta a aquestes preguntes és que els pares invertien més temps amb els fills que amb les filles. D’altra banda, aquells pares que tenien nens i nenes, els primers gaudien més del temps amb els seu pares que les seves germanes.

Font original: http://client.norc.org/jole/soleweb/7227.pdf

[1]  Dahl and Moretti, Morgan, et al.1988;  Lundberg and Rose  2002