• El portal de la salut per a les famílies
  • L'Observatori de la salut de la infància i l'adolescència
  • Més de 1000 consells de salut per als teus fills
  • La guia de la salut i el benestar per als teus fills

Estudi sobre els hàbits de l'ús d'Internet d'alumnes de 6è de primària a Castella i Lleó

Fecha: 
05/10/2009

Que nens i nenes facin un ús responsable i segur de les aplicacions que ofereix Internet és quelcom que depèn tant d'ells mateixos com de tothom que intervé en la seva educació. Aquesta anàlisi dels hàbits d'ús en línia dels alumnes de 6è de primària de Castella i Lleó presenta el valor afegit d'aproximar-se al nivell de coneixement que pares, mares i professors tenen de la Xarxa i les seves aplicacions.
La preocupació de pares i mares sobre els riscs que poden córrer els seus fills el temps que passen connectats a l’ordinador, sovint, es veu agreujada per un profund desconeixement de l’entorn d’Internet. La Xarxa pot, sens dubte, acollir certs perills; la capacitat d’identificar-los i advertir els seus fills passa necessàriament per conèixer l’àmbit en el qual es desenvolupen.

Els autors d’aquest estudi, partidaris d’una educació al menor en l’ús responsable i segur d’Internet, van emprendre un estat de la qüestió per poder establir objectius factibles en aquesta direcció. L’anàlisi es va vessar sobre un bloc central de població —2.000 alumnes de 6è de primària de la comunitat de Castella i Lleó— i dos blocs relacionats —1.579 pares/mares/tutors i 58 professors.

Els resultats van ser diversos i sovint contradictoris, com correspon a una matèria i a una població d’aquesta complexitat; en van destacar dos per sobre dels altres: el fet que 6 de cada 10 nens enquestats no conegués les normes d’ús segur d’Internet, i l’abisme de coneixement sobre el funcionament i les aplicacions d’Internet existent entre adults i nens. Els autors identifiquen aquests elements com a problemes clau que cal resoldre en el camí cap a una educació coherent sobre Internet basada en la seguretat i l’ús responsable.

Referència bibliogràfica

Estudio sobre los Hábitos del uso de Internet de alumnos de 6º de
primaria en Castilla y León. Minsterio de Industria, Turismo y
Comercio. 2009 [accés 18 de setembre]. Disponible a: http://www.aetical.com/aetical/images/contenidos/09062_Informe_Final_Dedalo_web.pdf

Comparteix