Estudi de la prevalença de l’obesitat infantil “ALADINO”

Estudi de la prevalença de l’obesitat infantil “ALADINO”
Fecha: 
14/09/2011

L'excés de pes afecta el 45,2% la població infantil espanyola situada entre els 6 i els 10 anys. L'estudi ALADINO (Alimentación, Actividad física, Desarrollo Infantil y Obesidad) actualitza les dades nacionals sobre el tema, fet que ha permès a Espanya participar en una anàlisi de l'OMS en l’àmbit europeu sobre obesitat i sobrepès infantil.

El treball s'aproxima a la qüestió des de noves perspectives com la renda, el gènere, els menjadors infantils i les TIC. Per exemple, sabies que disposar d'ordinador, televisió o consola a l’habitació pot ser un factor determinant?

Segons les dades de la Agencia de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), l’excés de pes és un problema que afecta al 45,2% de la població infantil espanyola situada entre els 6 i els 10 anys.

L’estudi de l’AESAN, que inscriu a Espanya en el marc de la iniciativa de l‘OMS contra l’obesitat infantil, segmenta la població infantil (des dels 6 als 9,9 anys) en quatre grups segons els estàndards de creixement i desenvolupament infantil de l’OMS (2007): primesa (0,7%), pes normal (54,1%), sobrepès (26,1%) i obesitat (19,1%).

Però, ¿quins factors determinen la situació de cada nen en un o altre grup? Segons aquest estudi:

  • El fet de pertànyer a famílies amb menys recursos o estudis és un factor que cal tenir en compte: els nivells de sobrepès i obesitat dels nens d’aquestes famílies, per exemple, estan entre sis i set punts per sobre dels de les famílies amb estudis universitaris.
  • Hi ha una diferència en els nivells de sobrepès i obesitat entre els nens que mengen a casa i els que ho fan al menjador de l’escola. Aquests últims tendeixen al pes normal, mentre que en els primers, els nivells estan més equilibrats.
  • Un altre factor analitzat és si els nens disposen d’ordinador, consola o televisió a l’habitació i les hores d’oci que dediquen a aquestes tecnologies.
  • Així mateix, pel que fa la diferència de gènere, els nens tendeixen a patir més obesitat que no pas les noies.

Les conclusions del document destaquen la importància d’aquestes dades, ja que l’obesitat infantil té conseqüències directes en la càrrega de l’obesitat en etapes posteriors de la vida i en certes malalties cròniques com ara la diabetis, la hipertensió, les de tipus cardiovascular o el càncer.

Referència bibliogràfica

ESTUDIO DE PREVALENCIA DE OBESIDAD INFANTIL “ALADINO”. Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. 2011 [accés 24 d’agost de 2011]. Disponible a: http://estaticos.elperiodico.com/resources/pdf/4/9/1309436084794.pdf

Veure la píndola d’obesitat de FAROS

Documents: