• El portal de la salut per a les famílies
  • L'Observatori de la salut de la infància i l'adolescència
  • Més de 1000 consells de salut per als teus fills
  • La guia de la salut i el benestar per als teus fills

Efectes cognitius i conductuals del metilfenidat d’alliberament prolongat en el tractament de nens amb trastorn per dèficit d’atenció i per hiperactivitat

Efectes  cognitius i conductuals del metilfenidat d’alliberament prolongat en el tractament de nens amb trastorn per dèficit d’atenció i per hiperactivitat
Fecha: 
05/05/2008

L'article presenta els resultats d'un assaig clínic realitzat per avaluar l'eficàcia i comparar la farmacodinàmica d'una nova fórmula de metilfeneidato d'alliberament prolongat (MPH MLR) amb una altra d'alliberament immediat (ANAR MPH) en pacients diagnosticats amb dèficit d'atenció i hiperactivitat. L'ús de MLR MPH en única dosi diària suggereix millores equivalents a nivell conductual i cognitiu, i la durada dels esmentats efectes es prolonguen tant com en el cas d'aquells que reben ANAR MPH a dues preses diàries.

Resum analític

L’objetiu d’aquest estudi va ser avaluar l’eficàcia i comparar la farmacodinàmica d’una nova formula del metilfenidat d’alliberament prolongat (MPH, Biphentin®) amb una alliberació immediata (MLR, Ritalin®) en un assaig clínic aleatori de doble cec, creuat en pacients diagnosticats amb trastorn per dèficit d’atenció i per hiperactivitat (TDAH).  Així mateix, l’estudi va ser dissenyat per aclarir la incidència i la severitat dels efectes secundaris relacionats amb el MPH, així com la seva eficàcia i la seva seguretat.

Els pacients van ser avaluats i després de la confirmació del diagnòstic de TDAH foren randomitzats i assignats en grups per rebre dosis equivalents de MPH MLR (metilfenidat d’alliberament prolongat) (dosi única diària), IR MPH (metilfenidato d’alliberament immediat) (dues dosis al dia), o placebo. Cada tractament va ser pres durant una setmana al qual va seguir una avaluació de mesures psicomètriques repetides d’aspectes cognitiu-conductuals, junt amb l’avaluació de possibles efectes secundaris mitjançant l’escala Clinical Assessment of Side Effects (CASE). Posteriorment, van ser reassignats al següent grup de tractament, i les esmentades mesures van ser repetides en finalitzar la setmana de tractament.

Dues nenes i quinze nens d’entre 6,8-15,3 anys (media=11,3±2,2 anys) hi van participar. Els resultats suggereixen que tant MLR MPH com IR MPH van reduir significativament els puntutajes avaluats per les següents escales: Stop Signal Reaction Time (p=0.0001, p=0.0005), així com l’Errors of Omission on the Continuous Performance Task (p=0.0039, p=0.0001), i l’IOWA-Conners Inattention/Overactivity Index (p=0.0001, p=0.0001), i van incrementar el Clinical Global Impressions (CGI) Efficacy Index (p=0.0001, p=0.0017) i van reduir el CGI Global Improvement Index (p=0.0001, p=0.0006)) en comparar-ho amb el grup placebo.

Alguns efectes negatius secundaris moderats van ser experimentats per 4, 6 i 3 pacients que van prendre placebo IR i MLR PPH respectivament.

L’ús de MLR MPH en una única dosi diària suggereix millores equivalents  conductualment i cognitiva, i la durada dels esmentats efectes es prolonguen tant com en el cas d’aquells que reben IR MPH amb dues preses diàries. Els resultats d’aquest estudi van ser obtinguts en un escenari acuradament controlat, i són probablement més susceptibles de ser replicats en clínica una vegada que s’hagi instaurat l’ús de MLR PPH de dosi única diària, ja que els pares tindrien l’oportunitat d’objectivar l’administració de la dosi total diària. Malgrat que el format MLR MPH no va demostrar una superioritat manifesta en IR PPH, sembla haver considerat la forma lenta d’aparició, sovint manejada amb MPH d’alliberament controlat, encara que proporcionant una durada mantinguda de l’efecte. Al costat de l’aspecte favorable dels limitats efectes secundaris, presenta el potencial de millorar l’adherència al tractament, així com els resultats objectius en l’ús clínic rutinari.

Referència bibliogràfica

Corkum, Penny; Panton, Rachel; Ironside, Sarah [et. al.]. Cognitive and
Behavioral Effects of Multilayer-Release Methylphenidate in the
Treatment of Children with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder. Journal of child and adolescent psychopharmacology . 2008 [05-05-2008]; Volume 18, Number 1. Disponible a: http://www.liebertonline.com/doi/pdfplus/10.1089/cap.2007.0039

Comparteix