Per què les dones dediquen més temps que els homes a la cura dels fills?

Per què les dones dediquen més temps que els homes a la cura dels fills?
Fecha: 
10/05/2012

La història sempre ha situat la dona com l'encarregada de tenir cura de la casa i dels fills. Encara que aquesta afirmació sembla llunyana i ara els homes estan més presents que mai a la llar, la veritat és que les dones segueixen dedicant el doble de temps a l'atenció dels nens que els homes. Molts defensen aquesta dada afirmant que les mares gaudeixen molt més de les tasques relacionades amb la cura dels fills. Però, què hi ha de cert en això?
Un nou estudi sobre les responsabilitats en l’educació dels fills ha intentat determinar el nivell de plaer que tant pares com mares senten quan cuiden i atenen els seus fills. La investigació va aglutinar 181 professors d’universitat amb fills menors de 2 anys, que van puntuar diferents tasques relacionades amb la seva cura, segons les ganes i el gust que sentien al realitzar-les. Els resultats van revelar que en 16 tasques d’un total de 25, entre les quals destaquen canviar els bolquers o aixecar-se a la nit per atendre el nen, les dones mostraven uns nivells significativament més alts de satisfacció.

Altres dades sustenten aquesta mateixa idea que les dones mostren més interès per la cura dels fills. Elles són les que més aprofiten les baixes de maternitat per atendre el nadó, i els homes es mostren més reticents, encara que també disposin d’aquests dies lliures. A més, les dues activitats que més gaudeixen tant mares com pares són jugar i parlar amb els fills, i tot i així, les mares ho fan més sovint que els pares.

Els motius de que això passi poden ser diversos. Steven Rhoads, professor de ciències polítiques de la Universitat de Virgínia i director de l’estudi, creu que aquest aparent major plaer de les dones per la cura dels fills pot estar determinat per un sentiment de culpa i per la pressió cultural a la qual es veuen sotmeses. Rhoads també assenyala que les habilitats de les dones en les tasques de criança dels nens poden anar fortament vinculades a la naturalesa biològica, relacionada amb els nivells de testosterona en homes i dones.

Font: http://well.blogs.nytimes.com/2012/03/22/do-women-like-child-care-more-than-men/?pagemode=print

Tags: