Desabastiment de la vacuna Bexsero®

Bexsero®
Fecha: 
02/02/2017

Segons un comunicat recent del laboratori que fabrica la vacuna enfront del meningococ B (Bexsero®) a l'Agència Espanyola del Medicament i Productes Sanitaris (AEMPS), durant el primer trimestre del 2017 es produirà un retard en el subministrament de la vacuna a les farmàcies. El retard es deu a problemes tècnics en el procés de fabricació que no afecten la seguretat de la mateixa.

Aquesta circumstància pot repercutir en aquells nens parcialment immunitzats. És a dir, aquells als quals ja s'hagi administrat alguna dosi de la vacuna i tinguin pendent completar la vacunació amb més dosi. Per això, el Comitè Assessor de Vacunes (CAV) de l'Associació Espanyola de Pediatria (AEPED) recomana que les dosis que arribin a les farmàcies es destinin a persones parcialment vacunades i a aquelles que pertanyin a grups de risc.

Per a més informació es poden consultar els següents enllaços: