La contaminació augmenta el risc que els nadons neixin amb poc pes

La contaminació augmenta el risc que els nadons neixin amb poc pes
Fecha: 
28/02/2013

A més nivell de contaminació aèria, majors són les probabilitats que els nadons neixin amb baix pes, amb tots els riscos per a la salut que això comporta.
Un recent estudi d’abast internacional ha confirmat el que ja havia apuntat la comunitat científica fa anys: hi ha una relació directa entre l’exposició materna a la pol·lució i el naixement de nadons amb baix pes després d’un període complet de gestació.

L’estudi posa de manifest que a més pol·lució, majors són els riscos per al nadó. De fet, el nombre de nens que neixen amb un pes menor als 2,5 kg és major en aquells llocs amb més contaminació.

A més, cal tenir en compte els efectes negatius de néixer amb tan baix pes: major morbiditat i mortalitat perinatal , i una propensió més gran a problemes de salut crònics a l’edat adulta, com malalties cardiovasculars, mentals i obesitat.

Una dada preocupant, publicada a l’estudi, assenyala que el risc que els nadons neixin amb tan baix pes existeix, fins i tot, en zones on es respecten els límits de partícules a l’aire permesos per l’Administració.

Mark Nieuwenhuijsen, un dels autors de l’informe, assegura que el veritable problema és que les zones analitzades tenen nivells de pol·lució normals. «Els nivells de contaminació analitzats a l’estudi són pràcticament aquells a que tots estem exposats », afegeix la directora de l’estudi Tracey Woodruf.

La contaminació no és l’únic factor que pot determinar un baix pes en els nadons. També són altres condicionants el nivell cultural i educatiu de les famílies i el consum de tabac per part de les mares.

Segons l’opinió de Nieuwenhuijsen, l’estudi arriba en un bon moment per reclamar l’atenció dels polítics, en ple debat sobre la necessitat o no de mantenir les actuals limitacions i quan la Comissió Europea celebra l’Any de l’Aire.

Tracey Woodruf assenyala que els estats amb regulacions més estrictes en aquesta matèria tenen menors nivells de contaminació per partícules. «Als Estats Units hem demostrat, al llarg de les últimes dècades, que els beneficis per a la salut i el benestar per la reducció de la contaminació de l’aire són molt més grans que els costos», afirma.

Referència bibliogràfica:
Maternal Exposure to Particulate Air Pollution and Term Birth Weight: A Multi-Country Evaluation of Effect and Heterogeneity. Environmental Health Perspectives (EHP) , 2013 [accés: 14 de febrer de 2013]. Disponible a: http://ehp.niehs.nih.gov/2013/02/1205575/