Consum d'alcohol durant l'embaràs i els seus resultats en la salut mental en la infantesa: un estudi longitudinal basat en la població

Consum d'alcohol durant l'embaràs i els seus resultats en la salut mental en la infantesa: un estudi longitudinal basat en la població
Fecha: 
30/03/2009

Els patrons de consum d'alcohol durant l'embaràs, com són els episodis de "beguda de gresca" (binge drinking), poden ser tan importants com el consum habitual a l'hora de conferir riscos de problemes d'aprenentatge i de salut mental durant la infantesa del nou fill. Tanmateix, pot ser difícil distingir el risc resultant dels nivells episòdics o regulars de beguda. Aquest estudi investiga si les pautes de consum d'alcohol estan independentment associades amb resultats cognitius i amb la salut mental dels nens, si hi ha diferències de gènere quant al risc i si els episodis ocasionals d'alts nivells de consum d'alcohol porten qualsevol risc malgrat no tenir consum regular diari durant l'embaràs.
Metodologia
 
Aquest estudi prospectiu i basat en una població utilitza dades provinents de l’"estudi longitudinal de pares i nens Avon (ALSPAC)". Els autors han investigat la relació entre el patró de consum com "beguda de gresca" (entès com el consum de 4 o més copes en un dia. En aquest estudi s’entén que 1 copa equival a 5-6 unitats UK, 1 unitat UK equival a 10 mil·lilitres o 8 mg d’alcohol pur. Per tant, la "beguda de gresca" equival a 50-60 mil·lilitres d’alcohol pur en el segon i tercer trimestre d’embaràs i els problemes de salut mental en la infantesa als 47 i 81 mesos d’edat. Es van estudiar 6.355 nens de 47 mesos i 5.599 nens de 81 mesos d’edat. En un subgrup també es va investigar la relació amb el coeficient d’intel·ligència (IQ) en 924 nens de 49 mesos d’edat.

Resultats

Després de controlar un rang de factors de confusió estadístics prenatals i postnatals, els investigadors van determinar que el consum ocasional de més de 4 copes al dia durant l’embaràs, està associat independentment amb major risc de malalties mentals en nenes a l’edat de 47 mesos i en ambdós sexes a l’edat de 81 mesos, especialment trastorns d’hiperactivitat i dèficit d’atenció. No es van determinar associacions amb l’IQ a l’edat de 49 mesos.

Conclusions

El consum de 4 o més copes en un sol dia de forma ocasional durant l’embaràs pot incrementar el risc de problemes de salut mental en el nen, en absència de nivells moderats de consum diari d’alcohol. Els principals riscos han de veure amb problemes d’hiperactivitat i de dèficit d’atenció.

Referència bibliogràfica

Sayal, K., Heron, J., Golding, J., Alati, R. Binge Pattern of Alcohol Consumption During Pregnancy and Childhood Mental Health Outcomes: Longitudinal Population-Based Study. Pediatrics. 2009 [accés 27 de març de 2009]; 123:e289-e296. Diponible a: http://pediatrics.aappublications.org/cgi/content/abstract/123/2/e289