La comunicació materna en adolescents suposa un impacte en les seves conductes davant la prevenció del càncer

La comunicació materna en adolescents suposa un impacte en les seves conductes davant la prevenció del càncer
Fecha: 
22/08/2011

L’objectiu d’aquest estudi, publicat el 2011 en el Journal of Adolescent Health , és determinar si la comunicació de les mares sobre prevenció davant del càncer de pell, de cèrvix i de pulmó influeix en les conductes dels adolescents per prevenir aquestes malalties.
L’estudi es va dur a terme amb 10.409 adolescents d’ambdós sexes d’entre 14 i 21 anys dels Estats Units als que se’ls hi va preguntar mitjançant una enquesta en quantes ocasiones (mai, una vegada, ocasionalment, a vegades o sovint) les seves mares parlaven amb ells sobre:

-    Ús de cremes solars
-    Citologia de cèrvix
-    Deixar de fumar

Els resultats de l’estudi indiquen que hi ha una associació directa entre el foment de bons hàbits saludables per part de les mares d’aquests adolescents i les seves respectives conductes davant a la prevenció del càncer de pell, de cèrvix i de pulmons.

En aquest sentit, ja en l’últim Quadern FAROS “L’adolescent i el seu entorn en el segle XXI. Instantània d’una dècada” fèiem referència a quins aspectes eren els més valorats per grau d’importància segons els adolescents, essent la familia l’aspecte més valorat.


És per aquest motiu que els pares tenen un paper molt important a l’hora de transmetre i inculcar hàbits saludables als seus fills, incloent als adolescents, i en aquest cas, davant la prevenció del càncer.

Font original: http://www.jahonline.org/article/S1054-139X(10)00768-8/fulltext 

Etapa: