Les classes d'Educació Física a preescolar ajuden a millorar la salut pública

Les classes d'Educació Física a preescolar ajuden a millorar la salut pública
Fecha: 
14/09/2012

La inactivitat física dels més petits repercuteix en els hàbits que desenvolupen quan es fan adults i pot ser el germen de diverses malalties, com l'obesitat. Un estudi publicat a Journal of Paediatrics and Child Health ha fet un seguiment de l'activitat física diària que realitzen els nens en edat preescolar.
La investigació, titulada "La importància de les classes d’Educació Física en els nens en edat preescolar" i realitzada en llars d’infants de l’Àrea Metropolitana de Porto (Portugal), intenta determinar els nivells d’exercici físic diari dels nens. Així, l’estudi diferencia l’activitat física total i les càrregues d’exercici, és a dir, quan l’activitat física passa de moderada a intensa. La comparació s’ha establert entre quan disposen d’una classe d’Educació Física a l’escola i quan no tenen aquesta assignatura concreta. L’observació també pretén conèixer l’aportació de les classes d’Educació Física a l’activitat total realitzada pels preescolars durant les hores d’escola .

Algunes conclusions ja s’havien exposat en estudis anteriors. Per exemple, se sap que acabar amb la vida sedentària de molts nens i activar el seu exercici físic comporta molts beneficis per a la salut pública, i que els hàbits d’esport adquirits durant la infància solen perdurar tota la vida. A més, les escoles són assenyalades com el lloc preferent per inculcar la pràctica de l’activitat esportiva , ja que és allà on els més petits passen la major part del temps.

L’estudi va consistir en controlar l’activitat física desenvolupada en l’escola de 193 preescolars (96 d’ells nenes), d’edats compreses entre 3 i 5 anys i sense cap problema de salut, durant almenys quatre dies consecutius. Els resultats es van separar en gèneres i en dies per a poder analitzar correctament i arribar a unes conclusions vàlides.

Les dades indiquen que el dia en què es cursa l’assignatura d’Educació Física, els nivells d’activitat física dels nens creixen considerablement . Durant la classe, el nivell total augmenta un 27,7% de mitjana, mentre que les càrregues (quan l’activitat física passa de moderada a intensa) creixen un 32,8%.

Així, les classes d’Educació Física en edat preescolar beneficien a la sanitat pública i ajuden els nens a adquirir bons hàbits esportius, com conclusions de l’estudi, demostrant així la importància d’aquesta assignatura en edats tan primerenques.

Font : http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1440-1754.2010.01890.x/full