Catalunya posa en marxa l'actualització del calendari de vacunacions sistemàtiques

Calendari
Fecha: 
06/08/2016

El Comitè Assessor de Vacunes de l'Associació Espanyola de Pediatria ha actualitzat recentment les seves recomanacions de vacunació en la infància i l'adolescència, tenint en compte, d'una banda, l'evidència disponible sobre l'efectivitat i eficiència de les vacunes, i de l'altra l'epidemiologia de les principals malalties que es poden prevenir mitjançant la vacunació.

Arran d'aquestes recomanacions, el Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut en les reunions del 14 de gener i el 29 juliol 2015 va acordar la introducció el 2016 de la vacunació amb vacuna antipneumocòccica conjugada (Prevenar-13®) en el calendari vacunal, amb una pauta de tres dosis administrades als 2, 4 i 12 mesos d'edat, així com modificar la pauta de la vacunació de la varicel·la, que passa a realitzar-se amb dues dosis, la primera als 12-15 mesos i la segona entre els 3 i 4 anys d'edat. Així doncs, aquestes dues vacunes, que fins ara no eren finançades, passen a ser finançades (gratuïtes).

La inclusió d'aquestes dues vacunes suposa un increment de les dosis vacunals que s'administren durant els primers mesos de vida, el que ha promogut que també es revisés l'esquema de la resta de vacunacions per simplificar i adaptar-los a la situació epidemiològica actual. Així, es va acordar que el 2017 es modifiqués la vacunació front la diftèria, el tètanus, la tos ferina, la poliomielitis, l'Haemophilus influenzae tipus bi l'hepatitis B. En aquestes vacunes, que s'administren conjuntament en una única injecció hexavalent, s'eliminen la dosi dels 6 i dels 18 mesos, mantenint les dels 2 i 4 mesos i afegint una dosi de record als 11 mesos.

En el cas de Catalunya, el Departament de Salut ha considerat, en Ordre SLT/175/2016, del 20 de juny, incorporar dos canvis en el calendari vacunal aquest any, 2016.

Queden com vacunes sistemàtiques no finançades, per motius de cost-efectivitat i de prioritats sanitàries, les vacunes del rotavirus (Rotateq®, Rotarix® i del meninigococ B (Bexsero®).

Per a més informació, es recomana consultar la versió resumida per a famílies elaborada pel Comitè Assessor de Vacunes de l'Associació Espanyola de Pediatria.

Així mateix, es pot consultar el calendari de vacunacions concret de cada comunitat autònoma de l'AEP i el concret per a Catalunya.