Avaluació preliminar del programa ''Confident Kids'', Una part de l’''Exploring Together Program''

Avaluació preliminar del programa ''Confident Kids'', Una part de l’''Exploring Together Program''
Fecha: 
02/07/2008

El programa Confident Kids , que es du a terme actualment entre els escolars australians, té com a objectiu reduir els problemes emocionals i de comportament dels nens de les escoles de primària. Durant 10 setmanes, els escolars es reuneixen un cop per setmana i, d’acord amb els resultats que presenta aquest article, Confident Kids està essent un èxit. L’avaluació, realitzada mitjançant una mostra de mestres i de pares de nens que estan seguint el programa, mostra millores significatives per part dels nens, especialment a l’hora d’externalitzar i verbalitzar els seus problemes emocionals. Els mestres, per exemple, manifesten que els nens que participen al programa milloren el seu comportament a l’escola.
Referència bibliogràfica

Trinder, Margot; Soltys, Michelle i Susie Burke. Evaluación A
preliminary evaluation of the Confident Kids Program - a stand alone
component of the Exploring Together Program. Australian e-Journal for the Advancement of Mental Health. 2008 [21-07-2008]; 7(1). Disponible a: http://www.auseinet.com/journal/vol7iss1/trinder.pdf